Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Gemensam arkitektur

IKT-arkitektur kan definieras som övergripande krav som ska möjliggöra att olika system och system delar kan kopplas ihop, att man återanvänder så mycket som möjligt så man inte uppfinner hjulet på nytt hela tiden. Det ska vara så enkelt som möjligt att bygga ut och ersätta delar av IKT-landskapet.

Delprojektet IKT-arkitektur ska ta fram följande

  • En beskrivning av nuläget kring IKT-arkitekturer i deltagarnas olika hemmaorganisationer.
  • En prioriterad lista över vilka områden där en regiongemensam IKT-arkitektur skulle vara till nytta.
  • Ett förslag till arbetsordning där den regionala IKT-arkitekturen regelbundet revideras och utvecklas

Projektgruppen kommer också att diskuteras hur vi ska förhållas oss till EU:s arkitekturer, t ex EIRA som är tänkt att underlätta sammankopplingsmöjligheter på både teknisk nivå och på verksamhetsnivån.

 

Uppdaterad 8 november, 2016 kl 9:51 av Andreas Skog