Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

E-lärande

Digitaliseringen ger nya möjligheter att nyttja tjänster oberoende av plats och tid och kommunerna behöver därför utveckla sina e-tjänster för att möta företagarnas och medborgarnas krav och behov.

I Västerbotten finns idag en gemensam mobil tjänsteplattform, som de flesta kommunerna i länet har lanserat på App Store och Google Play. Du hittar den om du söker på Mitt “Kommunnamn”.

Ett nätverk för den mobila tjänsteplattformen har formats med uppgift att driva utvecklingen av den mobila plattformen framåt.

 

Uppdaterad 8 november, 2016 kl 9:35 av Andreas Skog