Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional E-tjänsteplattform

Under hösten 2016 anordnade projektet en första leverantörsträff för att ge en orientering inom området, hur ser dagens tekniska lösningar ut och vad kommer leverantörerna att utveckla? Dagen avslutades med en gemensam workshop för att diskutera kommunernas behov och planering inom området. Utifrån underlaget från workshopen har diskussionerna sedan fortsatt främst mellan de större kommunerna om möjligheterna till samverkan när det gäller en gemensam teknisk plattform. Projektet ser som en viktigt utgångspunkt att samordna utvecklingen inom regionen med hjälp av de större kommunernas resurser.

Under slutet av april kommer en uppföljning av det tidigare mötet, där Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå kommun kommer att presentera sin tankar och lösningar när det gäller val av plattformar. Tanken är nu att kunna bjuda in till ett bredare samarbete inom projektet medlemmar.

Under våren 2017 har Skellefteå kommun inbjudit projektets kommuner till samverkan vid framtagande av e-tjänster och upphandling av gemensam e-tjänsteplattform. 13 kommuner har anslutit sig till erbjudandet och kommer under hösten 2017 tillsammans med Skellefteå kommun att påbörja det gemensamma arbetet. Projektet Digitala Västerbotten stödjer initiativet och tillhandahåller resurser för en gemensam e-tjänstesamordnare och e-tjänsteutvecklare. Skellefteå kommun kommer under det närmaste året bygga upp egen kompetens för att erbjuda samverkande kommuner stöd i e-tjänsteutvecklingen.

Samverkan kommer att innebära en utmaning för deltagande kommuner. Viktigt är behovet av att processkartlägga sina interna processer för att internt kunna dra nytta av e-tjänsterna. Ytterligare utmaning är att i samverkan ensa sina processer för att öka möjligheten till kvalitativa gemensamma e-tjänster. Under första året kommer Skellefteå kommun att ansvara för att ta fram de första 30 e-tjänsterna. Många av dessa är de nationella tjänsterna som Inera och SKL utvecklat.

För mer information
lars.eriksson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 12 september, 2017 kl 15:27 av Emil Hägglund