Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional E-tjänsteplattform

Under hösten 2016 anordnade projektet en första leverantörsträff för att ge en orientering inom området, hur ser dagens tekniska lösningar ut och vad kommer leverantörerna att utveckla? Dagen avslutades med en gemensam workshop för att diskutera kommunernas behov och planering inom området. Utifrån underlaget från workshopen har diskussionerna sedan fortsatt främst mellan de större kommunerna om möjligheterna till samverkan när det gäller en gemensam teknisk plattform. Projektet ser som en viktigt utgångspunkt att samordna utvecklingen inom regionen med hjälp av de större kommunernas resurser.

Under slutet av april kommer en uppföljning av det tidigare mötet, där Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå kommun kommer att presentera sin tankar och lösningar när det gäller val av plattformar. Tanken är nu att kunna bjuda in till ett bredare samarbete inom projektet medlemmar.

För mer information

lars.eriksson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 21 april, 2017 kl 14:01 av Emil Hägglund