Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Vägledande principer för tjänsteutveckling

Under projekttiden har en arbetsgrupp med representanter från kommuner och landsting arbetet med delaktiviteten “arbetssätt för utveckling av e-tjänster. Gruppens Inriktning har varit att  ordna utbildningar i service design, för att fördjupa kunskap i användarcentrerad utveckling och genom detta hitta ett antal principer/utgångspunkter för ett regionalt arbetssätt.

Totalt har 31 personer från projektets deltagande kommuner och landsting deltagit i utbildningar och genom arbetsgruppen medverkat i framtagande av övergripande principer/utgångspunkter för e-tjänsteutveckling. Internationellt framtagna principer samt gruppens kunskap om e-tjänsteutveckling har fungerat som inspiration för principerna. Grundtanken har varit att framtagna formuleringarna ska vara utgångspunkter som alla kommuner i länet ska kunna enas om och sluta upp kring vid samarbete kring e-tjänster.

Arbetet är nu avslutat och principerna för e-tjänster har godkänts av styrgruppen. Dessa kommer nu att användas i den fortsatta e-tjänstesamverkan vid utvecklingen av gemensamma e-tjänster.  

» Ladda ner Väglendande principer för tjänsteutveckling

Uppdaterad 14 november, 2017 kl 10:30 av Emil Hägglund