Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Konferensdag med e-Arkiv i fokus

Den 6 oktober genomförde Digitala Västerbotten den första konferensen om lösningar, förvaltning och tjänster kring digital arkivering. Dagen bjöd på både intressanta gästföreläsare och möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

I ett digitaliserat samhälle ställs högre krav på tillgång till service och information, inte minst via Internet. Den digitala utvecklingen innebär även att vi på ett säkert sätt måste kunna ta hand om den information som skapas och kommer elektroniskt. Under konferensen den 6 oktober i Lycksele fick frågan om e-Arkiv stå i fokus – i regi av projektet Digitala Västerbotten.  

Medverkande

Caspar Almalander, nationell samordnare för e-Arkiv vid SKL, berättar om vad e-arkiv är, varför det är angeläget och vilken nytta kommuner och landsting kan ha av det. Var börjar man, vad ska man tänka på och vilka ska involveras?

Caspar resonerade vidare kring hur det nya informationssamhället med digitalisering skapar förändringar och förutsättningar när det gäller informationshantering. Behovet av tillvaratagandet av digital information ökar. En informationshantering som är hållbar över tid, ekonomiskt och användbart förutsätts. En hållbar informationshantering skapar ordning och reda, blir enklare och säkert.

Viktigt att se att e-Arkiv är ingen IT-fråga eller arkivfråga, e-Arkiv är en organisationsfråga.

I det fortsatta regionala arbetet kring e-Arkiv är det viktigt att beakta nuvarande informationshantering, digitaliseringens utveckling, organisation, kompetens och resurser, hur samarbetet ska gå till regionalt och att man eftersträvar samsyn.

Mats Porsklev förbundschef på kommunalförbundet Sydarkivera, berättade om varför förbundet bildades. De erbjuder en bastjänst för digitalt slutarkiv med ett antal tilläggstjänster. Tjänsten tas i drift under våren 2017.

Isak Nyberg, verksamhetsstrateg på Skellefteå kommun, berättade bland annat om dokumenthantering kopplat till e-arkivering, informationssäkerhet – skydd för kommunens information. Den kommande dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018, samt legala aspekter med bevarande av information i ”molnet”.

Gruppdiskussion på eftermiddagen ägnades åt hur vi ska gå vidare

Diskussionerna handlade om nuläget i Västerbotten och nästa steg i arbetet. I samtalen deltog nio kommuner från regionen samt Västerbottens Läns Landsting och representanter från Region Västerbotten. Deltagande kommuner var Bjurholm, Vilhelmina, Vindeln, Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Åsele och Umeå kommun (i form av konsult från Knowit).

Gruppdiskussion på eftermiddagen resulterade i följande reflektioner.

  • Ökad förståelse för e-Arkiv önskas – kompetenshöjande insatser
  • Lite tid finns för att arbeta med frågan i de mindre kommunerna
  • Kostnad för en e-Arkivlösning kan vara avgörande, vissa kommuner har ingen resurs som arbetar med arkivfrågor. Anses i dagsläget viktigare.
  • Varför uppfinna hjulet på nytt med ny lösning, intressant att kunna samarbeta med annan aktör
  • RV bör finnas med och stötta införande, hitta former för samarbete

e-Arkiv är en del av det stora projektet ”Digitala Västerbotten” och syftar till att utreda möjligheterna att etablera ett projekt med avsikt att införa en länsövergripande e-Arkivslösning för förbundets medlemmar.

För mer information
Kaj Backman, projektledare e-Arkiv
kaj.backman@regionvasterbotten.se
070-616 57 47

Skriv ut

6 oktober, 2016 | Kaj Backman

Kommentarer