Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Illustrerad grafik med en data skärm i mitten och olika symboler runt om i små cirklar.
Lyssna

Länets kommuner i dialog om gemensamma digitala tjänster

Projektet Digitala Västerbotten driver samtalet om en eventuell gemensam digital tjänsteplattform i länet.

Mellan den 10-11 oktober samlade projektet Digitala Västerbotten tjänstepersoner från länets kommuner för dialog och diskussion kring marknadens utbud av plattformar och e-tjänstesystem. Syftet för dagarna var hitta en utgångspunkt för fortsatt samverkan och dialog i arbetet med att se över möjligheterna för en gemensam digitala tjänsteplattform i länet.

Förhoppning, och utmaningen, är att hitta en samverkansmodell som passar alla kommuner. En stor del av utmaningen ligger i att utbudet av kompetens och resurser varierar från kommun till kommun och att vissa har kommit betydligt längre än andra i arbetet. Detta ställer krav på samarbetet och på en eventuell gemensam digital plattform – som måste kunna anpassas efter olika behov och efterfrågan.

Region Västerbotten har en förhoppning att hitta konsensus kring hur kommunerna i länet vill samverka kring e-tjänster och digitala plattformar. I de avslutande samtalen fick därför alla kommuner möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra. Viktiga områden som belystes kretsade kring samordning av kompetens, utbyte av erfarenheter, avgränsningar i vad tjänsten ska hantera och vikten av att arbetet inte får ta för lång tid – att inte fastna i långdragna utredningar och förundersökningar utan att behålla styrfart hela vägen.
Genomgående lyset användarfokus som en rödtråd i samtalen, där det ofta påpekades att tjänster som tas fram måste generera samhällsnytta och anpassas efter de behov som finns ute bland invånarna och de tjänstepersoner som ska interagera med systemen.
Kommuner som kommit lite längre än andra, till exempel Umeå och Skellefteå, föreslogs vara ett stöd för de som inte hunnit lika långt och vara drivande i arbetet.

Deltagarna var överens att en gemensam målbild för samarbetet är avgörande för att kunna driva frågan vidare och att det måste till en kartläggning som visar varje kommuns nuläge – det vill säga vart står kommunerna i processen, vilken kompetens finns att tillgå, vilka behov finns och vilka krav ställer de enskilda kommunerna på en eventuell gemensam plattform?

De slutsatser och tankar som presenterades skickas nu vidare till Digitala Västerbottens styrgrupp som sedan får i uppgift att, tillsammans med projektledarna, formulera nästa steg och verkställa att processen leds framåt.

Skriv ut

13 oktober, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer