Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ledare i Västerbotten lär sig digitalt förändringsarbete

Nu satsar Skellefteå kommun tillsammans med Digitala Västerbotten på en utbildning för chefer och verksamhetsutvecklare som ska höja kompetensen att leda digital förändring. Utbildningen kommer också genomföras i ledningsgrupperna i Västerbottens åtta inlandskommuner, Region 8.

Kommunerna i Västerbotten står inför en stor digital förändring. Möjligheterna är enormt stora och digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att utveckla både servicen för medborgarna och välfärden. För att ta till vara på potentialen krävs det att ledarskapet kompetensutvecklas och ges goda förutsättningar att navigera rätt i det som för många är okänd mark.

Därför sätter Skellefteå kommun och Region Västerbotten, genom projektet Digitala Västerbotten, upp utbildningen “Att leda digital förändring” – en kurs som handlar ganska lite om teknik, men desto mer om människor och förändringsarbete.

Lars Eriksson, huvudprojektledare för Digitala Västerbotten, och Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens, inom samma projekt, är handledare för utbildningen. Metodiken “Den digitala mognadsmatrisen” är utgångspunkten, vilket innebär att organisationens alla delar behöver höja sin digitala mognad för att lyckas erbjuda den nivå av service som medborgarna kommer kräva av en relevant och modern samhällsaktör i framtiden.

– Det viktigaste för en ledningsgrupp är att vara överens om varför en digital förändring ska genomföras och hitta en samsyn kring vad detta innebär, menar Andreas Skog. Det är en förutsättning för att lyckas mobilisera den kraft som krävs för att genomföra denna typ av förändringsarbete.

Kursen ges i ett workshopformat över fyra halvdagar som kombinerar inspiration och övningar med dialog och reflektion. Mellan varje workshop arbetar kursdeltagarna med sina kollegor och all dokumentation kommer att samlas i en digital lärmiljö.

– Vi har höga förväntningar på denna utbildning, säger Marie Larsson, chef för kvalitet och förnyelse vid Skellefteå kommun. Alla medarbetare i Skellefteå kommun behöver arbeta tillsammans för att lyckas med en digital samhällsomvandling där medborgarnas behov står i centrum. Dessutom tror vi att det är betydelsefullt att chefer från olika delar av organisationen utbildas tillsammans, det skapar förutsättningar för bättre samverkan.

Charlotta Fahlgren Lidman, administrativ chef på Skellefteå kommun fyller i.
– Våra beslutsfattare har gett oss uppdraget att uppnå en bättre digitaliserad välfärd och då behöver vi öka förmågan att använda digitaliseringens möjligheter – det sker genom att rusta organisationen med kunskap genom utbildning och samverkan.

Fyra utbildningstillfällen
28 februari, 26 mars, 26 april och 1 juni.

För mer information
Andreas Skog
andreas.skog@regionvasterbotten.se
073-819 08 63‬

Marie Larsson
marie.larsson@skelleftea.se

Skriv ut

28 februari, 2018 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer