Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Projektet Digitala Västerbotten är igång

Västerbotten ska fortsätta att digitaliseras och bli ännu mer attraktivt och konkurenskraftigt – både nationellt och globalt. Digitala Västerbotten är en viktig pusselbit att nå hela vägen.

Projektet Digitala Västerbotten hade uppstartsdag den 15 juni i Lycksele. Deltagarna informerades om projektet och inbjöds till dialog kring de olika inriktningar projektet spänner över. Digitala Västerbotten hade smygstartat tidigare under våren men med upptaktsträffen blev uppstarten mer formell och projektets alla berörda aktörer kunde samlas.

Det övergripande målet för Digitala Västerbotten är att skapa förutsättningar för alla invånare och företag i Västerbotten att både kunna ta del av och vara delaktiga i digitaliseringen av samhället. Detta kan ses som en process i flera steg. Tillgång och utbud av digitala tjänster ska bli bättre och utifrån detta ska den digitala kompetensen och användningen av digitala tjänster i länet öka.
Ett mer digitaliserat Västerbotten kommer på sikt ge tillväxt och ökad attraktivt och konkurrenskraft – både nationellt och globalt.

– Västerbotten ska bli bäst när det kommer till digitalisering och utveckling av digitala tjänster. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och attraktiva även i framtiden. Digitala Västerbotten är en verktygslåda till hjälp för att genomföra den regionala digitala agendan och ett led i att nå dit vi vill, säger Jonas Lundström, chef för enheten för näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och ordförande för projektets styrgrupp.

img_6980

Upptakten för Digitala Västerbotten inleddes tillsammans där samtliga projektledare, med huvudprojektledare Lars Eriksson i spetsen, presenterade sig själva och beskrev respektive ansvarsområde inom ramen för Digitala Västerbotten – det stora projektet är nämligen indelat i mindre delprojekt.

img_6989

Under eftermiddagen hölls parallella dialogmöten med respektive delprojektledare där deltagarna fick välja vilket av delprojekten man ville veta mer om.
Inriktningarna var; data som råvara, gemensam arkitektur och systeminventering med Thomas Kvist, e-Arkivhantering med Kaj Beckman, digital kompetens och e-Lärande med Andreas Skog och e-Tjänster, tjänsteplattform, process- och kvalitetskontroll med Lena Plym Forshell och Anders Henriksson.

Bakom projektet står Region Västerbotten med stöd från regionala utvecklingsfonden (ERUF) och samtliga kommuner i regionen, Örnsköldsviks kommun och Västerbottens läns landsting.

Skriv ut

15 juni, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer