Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten ska bli bäst på digitalisering

Digitaliseringen är i full gång och Västerbotten har länge varit med och drivit denna utveckling. Som ett led i detta startade projektet Digitala Västerbotten under våren och nu bjuds alla aktörer in till en gemensam uppstartsdag i Lycksele. Projektet vill vara en katalysator inom digitalisering och bidra till att nya tjänster och lösningar växer fram i länet.

Digitaliseringen är i full gång och Västerbotten har länge varit med och drivit denna utveckling. Som ett led i detta startade projektet Digitala Västerbotten under våren och nu bjuds alla aktörer in till en gemensam uppstartsdag i Lycksele. Projektet vill vara en katalysator inom digitalisering och bidra till att nya tjänster och lösningar växer fram i länet. 

Den 15 juni har projektet Digitala Västerbotten upptaktsträff i Lycksele. Deltagarna kommer informeras om projektet och erbjudas diskussionsforum kring de olika inriktningar projektet spänner över. Digitala Västerbotten har smygstartat tidigare under våren men bjuder nu in till en mer formell uppstart tillsammans med alla berörda aktörer. Bakom satsningen står Region Västerbotten med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och samtliga kommuner i regionen, Örnsköldsviks kommun och Västerbottens läns landsting.

– Västerbotten ska bli bäst när det kommer till digitalisering och utveckling av digitala tjänster. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och attraktiva även i framtiden. Digitala Västerbotten är en verktygslåda till hjälp för att genomföra den regionala digitala agendan och ett led i att nå dit vi villsäger Jonas Lundström, chef för enheten för näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och ordförande för projektets styrgrupp.

Projektet Digitala Västerbotten vill skapa förutsättningar för alla invånare och företag i länet att kunna ta del av, och vara delaktiga i, digitaliseringen av samhället. Det övergripande målet är att utveckla och öka tillgången av digitala tjänster och därigenom på sikt öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Utifrån detta ska den digitala kompetensen samt utbudet och användningen av digitala tjänster i Västerbotten öka.

– I Västerbotten har vi en väl utbyggd IT-infrastruktur som håller världsklass. Nu måste vi bli bättre på att utnyttja denna tillgång och fylla den med digitala tjänster och lösningar. Det är som att ha en Ferrari parkerad i garaget, den gör sig bäst på vägen. I Digitala Västerbotten kommer vi bland annat arbeta med att höja den digitala kompetensen, vilket är en viktig förutsättning om vi ska kunna nyttja det vi har på bästa sätt i framtiden, säger Magnus Rudehäll, digital strateg hos Region Västerbotten.

Upptaktsdagen vänder sig till de som arbetar med utvecklingsfrågor och digitalisering i länets kommuner, Örnsköldsviks kommun, Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting.

Projektet följer den regionala digitala agendan (RDA) som antogs av regionfullmäktige 27 november 2014.

Vad: Uppstartsdag för projektet Digitala Västerbotten
När: Den 15 juni, 09:00-15:00
Var: Hotell Lappland, Lycksele

Läs mer om digitaliseringen av Västerbotten här.

För mer information
Lars Eriksson, projektledare | lars.eriksson@regionvasterbotten.se | 070-374 95 54

Presskontakt
Emil Hägglund | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Skriv ut

14 juni, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer