Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Bakgrund

I maj 2012 började arbetet med den regionala digitala agendan för Västerbotten i samband med ett besök av och rundabordssamtal med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Tillsammans signerades en avsiktsförklaring där Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting ställde sig bakom de nationella målsättningarna.

Avsiktsförklaringen innebar också att i bred samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och det civila samhället ta fram en regional digital agenda för Västerbotten. Arbetet med framtagandet av den regionala agendan initierades under hösten 2012 i anslutning till processen med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2014-2020.

Regionförbundet har samordnat arbetet med framtagandet. En arbetsgrupp med representanter från länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, akademin, näringslivet och det civila samhället har skapat underlaget till detta dokument. Ett antal aktiviteter har även anordnats under processen för att skapa ytterligare dialog och inspel.

Uppdaterad 9 maj, 2014 kl 12:52 av Magnus Rudehall