Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Värdeskapande innovation via Artificiell intelligens

Under hösten har en serie workshoptillfällen med fokus på datadriven innovation och Artificiell Intelligens (AI) arrangerats under Region Västerbottens projekt LADDS (Lab för det datadrivna samhället). Syftet har varit att visa vad som händer inom området Artificiell Intelligens och hur man på ett relativt enkelt sätt kan komma igång och använda det inom sin egen verksamhet.

Sedan hösten 2017 har fem olika workshoptillfällen arrangerats, varje workshop med fokus kring olika områden där AI/DL kan skapa datadriven innovation. Föreläsning har blandats med praktisk övning där Jörgen Olofsson, innovationsansvarig, COS Systems Umeå, har fungerat som workshopledare tillsammans med Thomas Kvist, projektledare LADDS, Region Västerbotten.

Följande teman har bearbetats:

  • Introduktion till AI / Deep Learning och varför data kan vara den nya oljan
  • Neurala nät i praktiken, modell för att förutspå huspriser
  • Neurala nät för att identifiera objekt i både vanliga bilder och i video
  • Neurala nät för klassificera/analysera och skapa texter

Intresset har varit stort och deltagare från ett trettiotal företag och organisationer har medverkat under träffarna. Vissa mer kunniga inom området sedan tidigare, andra mindre. Förhoppningar finns om möjlighet till att fortsättningsvis arrangera gemensamma träffar under hösten, för de som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare.

Tre frågor om datadriven innovation till Jörgen Olofsson, workshopledare

Hur skulle du beskriva datadriven innovation?

–Det är en form av innovation där informationsteknik används för att identifiera problem och se samband för att sedan skapa nya lösningar. Det som tidigare var väldigt komplext och där man behövde särskilda algoritmer för är idag på väg att ersättas av en teknik som kallas Deep Learning. Det fungerar ungefär så att man ger datorn en stor mängd exempel där den sedan själv får lista ut hur det hänger ihop, tex vad är det som skiljer en hund från en katt i en bild.

Hur ser du på datadriven innovation – är den viktig eller oviktig?

– Dagens samhälle är ett globalt samhälle, där vi påverkas väldigt mycket av det som händer internationellt. Både Kina och USA ligger före, och det är klart att Sverige också måste satsa framåt för att kunna hålla jämna steg och behålla våra industrier, produkter, varor och tjänster konkurrenskraftiga även i framtiden.

Är Artificiell Intelligens (AI) ett hot eller en möjlighet för IT-branschen i regionen?

– Användningen av AI är en jättestor möjlighet för regionen. Stora möjligheter finns t.ex. att utveckla och effektivisera både verksamheter och produkter inom såväl privat som offentlig sektor. Idag är det inte speciellt många som är medvetna om vad som kan åstadkommas med hjälp av AI/Deep Learning, eller ens hur man gör. Det är just av den anledningen som vi försöker utbilda och göra skillnad med träffar som de här!

Fakta om LADDS

Projekt Ladds ska etablera ett verksamt labb vars huvudinriktning är att skapa hållbar tillväxt genom att öka mängden av och innovationshöjden för datadrivna produkter/tjänster som stödjer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara städer och ett lika hållbart omland. Den ideala innovationen täcker tre aspekter av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs mer på https://regionvasterbotten.se/it/ladds/ eller på http://datainnovation.se

Skriv ut

13 februari, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer