Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Minska hinder för bredbandsutbyggnad

Genom en skrivelse till berörda statsråd och myndigheter vill Region Västerbotten tillsammans med AC-net lyfta de hinder och lösningar som finns för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband så snart som möjligt.

Västerbotten är det län som under lång tid legat i framkant vad gäller att nå hushåll och företag med bredband och hög kapacitet.
Målsättningen i Sverige på kort sikt (2020) är  att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s och på längre sikt (2025) nå 98% med en kapacitet på 1000Mbit/s.
I Västerbotten befarar man att målen inte kan nås då man observerar en rad hinder form av grävförmåga, markavtal samt slutkundernas intresse.
Genom en skrivelse till  Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon och generaldirektören för Post och telestyrelsen Dan Sjöblom lyfter regionråd Erik Bergkvist tillsammans med representanter för AC-net en rad hinder för landets bredbandsutbyggnad samt anger ett antal förslag på hur dessa hinder kan förebyggas. Förslagen är:
  • Se till att handläggningstiden som utlovats av Trafikverket också blir max två månader.
  • Se till att det blir en maxtid på tre månaders handläggningstid vid krav på förtydligande från Trafikverket.
  • Fri tillgång till Trafikverkets dike i vägrätten för bredbandsutbyggnad på landsbygden (en förenklad tillståndshandläggning).
  • Ge Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen ta fram ett markupplåtelseavtal för branschen i syfte att korta handläggningstiderna.

Hela skrivelsen finns här:skrivning-ta-bort-hinder-for-bredbandsutbyggnad

Skriv ut

1 november, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer