Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

RegionNavet

Regionala navet för befolkningsuppgifter, RegionNavet, erbjuder dagsaktuella, korrekta och kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter beträffande Västerbotten och Norrbottens kommuninvånare.  RegionNavet innefattar person- och andra uppgifter som är avgörande även för den framtida informationshanteringen inom kommunal förvaltning.

RegionNavet erbjuder tjänster via:

  • Webbaserad applikation
  • Systemintegration (tjänsten avvecklas 2017 med hänvisning till Skatteverkets tjänst Navet)

RegionNavet erbjuder via den webbaserade applikationen sökfunktioner på bl.a. personnummer och namn. Sökning kan utföras på folkbokförda i Västerbottens- och Norrbottens län, samt i övriga Sverige. RegionNavet innehåller även enklare statistikfunktioner med bl.a. födda, avlidna, inflyttade, utflyttade samt totalt antal invånare i respektive kommun.

RegionNavets kostnadseffektiva tjänster har utformats genom ett samarbete mellan Region Västerbotten och den gemensamma e-nämnden i Norrbotten. Umeå kommun ansvarar i dag för drift och support rörande RegionNavet.

RegionNavet förvaltas och utvecklas under ledning av ett länsgemensamt produktråd och kommer successivt att utökas med fler uppgifter, exempelvis för att förbättra och förenkla användningen av e-tjänster för medborgaren.

Webbläsare Internet Explorer version 10 och 11, Firefox och Chrome rekommenderas att användas för bästa funktionalitet i RegionNavet.

För mer information:
Kaj Backman, förvaltningsledare, Region Västerbotten, kaj.backman@regionvasterbotten.se070-616 57 47

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 10:36 av Kaj Backman