Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering

Här finns material från konferensen ”Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering” som genomfördes i Skellefteå 170329


Inbjudan och program
 | Deltagare  | Fördjupningsmaterial från SKL att ta del av före konferensen

För mer information kontakta Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens, andreas.skog@regionvasterbotten.se, 0738190863.

Presentationer

Reflektion: Vad är dina förväntningar på dagen?

Video: Anna Pettersson, regiondirektör, hälsar välkommen

Video: Ardalan Shekarabi, civilminster – Digitalt först i det offentliga Sverige

Video: Per Mosseby och Åsa Zetterberg SKL
Video: Madeleine Marklund, Portföljansvarig, Inera
Video: Olof Molander, SKL Kommentus
Presentation:SKL – Tillsammans för en smartare välfärd

Video: Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande Västerås kommun
Presentation: Leda digital förändring, Västerås kommun

Video: Kristina Sundin Jonsson – Leda digital förändring, Skellefteå kommun
Presentation: Leda digital förändring, Skellefteå kommun

Video: Anders Sylvan – Leda digital förändring, Västerbottens läns landsting
P
resentation: Leda digital föränding, Landstingsperspektivet

Framgångsfaktorer för digital förändring

Reflektion: Framgångsfaktorer för att leda digital förändring

Video: Kalle Jegers – Digital Transformation i praktiken
Presentation: Digital Transformation i praktiken

Video: Smartare välfärd 2017 – Sammanfattning från rundabordssamtalen

Tar med mig från dagen

Video: Hur går vi vidare i det Digitala Västerbotten? Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten

Reflektion: Vad tar du med dig från dagen?

Länkar för fördjupning

Digitala Västerbotten, https://regionvasterbotten.se/it/digitala-vasterbotten/
Region Västerbotten arbetar med digitaliseringsfrågor, bland annat genom projektet Digitala Västerbotten

Digitalt försthttp://www.naringsbloggen.se/digitalt-forst/
Regeringskansliets blogg om digitalisering av det offentliga Sverige.

Smartare Välfärd, http://smartarevalfard.se/
SKLs webb med exempel, fakta, analys och vägledning kring hur vi skapar en smartare välfärd med digitaliseringens hjälp. Förtroendevalda delar t ex med sig av sina erfarenheter.

Sveriges nästa IT-kommun, https://www.youtube.com/watch?v=9xlQOoQp_gg
Samtal från Almedalen lett av Joakim Jardenberg, Helsingborg, Olle Wästberg, ordf Demokratiutredningen, Åsa Zetterberg, SKL, Ann Hellenius, Stockholms stad.

LEDA för smartare välfärd, http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrning/ledaforsmartarevalfard.
Förändringsledningsprogram med syfte att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar i offentlig sektor. LEDA innehåller två inriktningar: Skola och lärande och Hälsa och omsorg i en digital värld. Seminarier direktsänds, läs mer i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/LEDA.OPEN

Mårten Blix: Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknaden? , https://youtu.be/6cGtuEFP5Do?list=PLeQUWmy3PreMeFspg2J7zK9XXttwKVZw6
Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, föreläser vid Mötesplats Lycksele om hur digitaliseringen påverkar vår ekonomi och arbetsmarknad.

Facebookgruppen Digital samhällskunskaphttps://www.facebook.com/groups/808613442560855/?fref=ts
Diskuterar digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen. 

LIKA, självvärderingsverktyg för skola, http://lika.skl.se/ och socialtjänst, http://socialtjanst.ittempen.se/

Statens medieråd: Lär om medier, http://statensmedierad.se/larommedier.365.html
För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet – MIK – en nödvändig kompetens för alla i samhället.

 

Uppdaterad 13 maj, 2017 kl 9:20 av Andreas Skog