Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten kan bli ett digitalt Gnosjö

Västerbotten har Europas bästa bredband. Men vad använder man det till? Vid ett fullsatt frukostseminarium diskuterades konsumenternas, den offentliga sektorns och företagens möjligheter att hitta nya visioner framåt.

Västerbotten har Europas bästa bredband. Men vad använder man det till? Vid ett fullsatt frukostseminarium diskuterades konsumenternas, den offentliga sektorns och företagens möjligheter att hitta nya visioner framåt.

– Data är den nya malmen, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

I Västerbotten har man skapat en regional digital agenda som knyter an till nationella och europeiska mål.

Agendan har sju prioriterade områden:

  • digital delaktighet och kompetens
  • uppkopplad regionen
  • utveckling av det digitala lärandet
  • ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet i hälsa, vård och omsorg
  • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv
  • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling
  • Ett hållbart och smart digitalt samhälle

Målet är att 95 procent av Västerbotten ska ha tillgång till fiberbredband, dvs fem procent högre än vad målet för riket är.

Öppen data är den information som vi när som helst fritt kan använda, återanvända och distribuera. Thomas Kvist vid Umeå kommun menar att anledningarna till varför Västerbotten kunnat bli en så stark digital region är länets tre universitet, variationen av stad och landsbygd, hög generell digitaliseringsgrad, bra bredbandstillgång och kommuner med kontroll över nättillgången.

– Data är en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart för hela samhället, därför satsar vi på det, säger Thomas Kvist.

Publiken fick diskutera konkreta exempel på hur digitaliseringen kan användas. Bland mängden av exempel fanns sensorer i städers broar, effektivare resmönster i vardagen med hjälp av appar som ”Res i Stockholm”, att tillgängliggöra all information vi ser i en stad på flera språk, sensorer för att känna av avgasutsläpp och samla in data kring vanligt förekommande frågor under perioder till 1177.

Vad är då Västerbottens ambitioner för att jobba framåt i digitaliseringsspåret?

Som förslag från publiken fanns att involvera medborgare i processen kring övergången till digitalt, ökad samverkan mellan kommun och landsting, skapa små bubblor kring företagen för trygga testmiljöer, nätverk mellan kreativa och tekniska näringar, sprida digitala vård- och hälsorum i resten av Sverige och ett upptrappat arbete för att få med sig alla organisationer i den digitala kulturen.

– Västerbotten kan bli ett digitalt Gnosjö, enades deltagarna om.

Styrgruppen till förstudien om ”data som råvara för innovation och utveckling” tar nu med sig alla inspel från frukosten i sitt fortsatta arbete.

Skriv ut
1 juli, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer