Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

CC: Barta IV

Lyssna

Västerbotten rankas som digital toppregion

Under 2015 har Digitaliseringskommissionen genomfört en tredje nulägesanalys av länens arbete med de regionala digitala agendorna och Västerbotten toppar i flera kategorier inom analysen.

Under 2015 har Digitaliseringskommissionen genomfört en tredje nulägesanalys av länens arbete med de regionala digitala agendorna och Västerbotten toppar i flera kategorier inom analysen.

-Att Västerbotten har en tydlig topp-position gällande digitalisering i ett flertal av analysens kategorier är mycket glädjande eftersom digitaliseringen är ett av de viktigaste verktygen för fortsatt regional utveckling, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

Totalt 14 län har nu antagit en regional digital agenda. Bland dessa är Västerbotten en av de regioner där de tillfrågade starkast tror att den regionala digitala agendan kommer ha en långsiktigt positiv påverkan. De områden där agendan kommer ha betydelse framöver pekas ut som e-tjänster, hälsa, vård och omsorg och digital kompetens.

Västerbotten ligger över riksnivån gällande den regionala prioriteringen av digitaliseringen, samt i fråga om huruvida det finns en tydlig plan framåt för det regionala digitaliseringsarbetet. För den kommunala prioriteringen och samverkan, liksom för aktivitetsnivån under 2015 ligger man något över riket.

I enkäten får Västerbotten poäng något under rikssnittet för engagemang från kommunpolitiker, medan engagemanget från kommunala tjänstemän och regionalpolitiker ligger precis på snittet. Västerbotten är något bättre än riket i den breda förankringen och för kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin.

Det gäller också frågor om kommunal mobilisering och samverkan, samt synen på i vilken utsträckning det finns en samstämmig bild av vilka digitaliseringsfrågor som behöver prioriteras. Den externa mobiliseringen ligger på riksnivå.

Magnus Rudehäll ser flera anledningar till varför regionen toppar i digitaliseringsfrågorna:

-Vi insåg tidigt att våra regionala förutsättningar kräver ett stort engagemang kring digitaliseringen. Vår digitala agenda är välförankrad bland de regionala aktörerna och vi pratar om digitaliseringens effekter i olika sektorer t.ex. inom kompetensförsörjningen, vården och skolan. Den medvetenheten gör att vi blir bättre.

Ladda ner Västerbottens digitala agenda här.

För mer information:

Magnus Rudehäll

magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

070-608 48 88

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

5 oktober, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer