Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten toppar bredbandskartläggning

I PTS bredbandskartläggning 2013 är Västerbotten återigen det län där störst andel av befolkningen har tillgång till fiberbaserat bredband. Drygt 20 procent fler västerbottningar har tillgång till fiberbaserat nät än genomsnittet i Sverige.

I PTS bredbandskartläggning 2013 är Västerbotten återigen det län där störst andel av befolkningen har tillgång till fiberbaserat bredband. Drygt 20 procent fler västerbottningar har tillgång till fiberbaserat nät än genomsnittet i Sverige.

– Målmedvetna satsningar på bredband har gett resultat. Västerbotten har mest bredband åt länets invånare, säger Anna Lassinantti, ordförande för eVästerbotten och styrelseledamot för AC-Net tillika chef för näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten.

I Västerbotten har i dagsläget 73,81 procent av befolkningen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, en ökning på drygt 4 procent sedan 2012. I riket är siffran 53,62 procent. Glest befolkade län som Västerbotten utmärker sig som jämförelsevis fibertäta. I Västerbottens fall beror detta på proaktiva, långsiktiga och medvetna satsningar på en IT-infrastruktur med hög kvalitet och kapacitet på både regional och lokal nivå. AC-Net som, tillsammans med kommunernas stadsnät, tillhandahåller det fiberoptiska bredbandsnätet i Västerbotten är idag Europas ledande regionala aktör gällande hastighet, pålitlighet och utbredning av bredbandsnät.

Sveriges bästa bredband ger regionala förutsättningar att satsa på eTjänster i Västerbotten.

– Vi förbereder för stora satsningar på eTjänster, dels inom offentlig sektor men också för att näringslivet ska få mer muskler att agera på en internationell marknad, säger Anna Lassinantti. Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional digital agenda för Västerbotten och i det regionala strukturfondsprogrammet som bearbetas i Bryssel ingår satsningar på såväl eTjänster som ytterligare förstärkning av det regionala bredbandsnätet.

Region Västerbotten driver också projektet eVästerbotten vars syfte är att stärka och utveckla samverkan kring it- och e-frågor mellan kommunerna i Västerbotten och mellan dessa och Västerbottens läns landsting.
 Avsikten är att skapa förutsättningar för alla privatpersoner och företag i Västerbotten ska kunna ta del av och vara en del av eSamhället. Som exempel bedrivs i dag ett flertal eHälsoprojekt som både ska underlätta för brukarna och patienterna men också höja kvaliteten och effektiviteten inom hälsa, vård och omsorg.

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige är ett av tre delmål att 90 procent av alla hushåll och företag i landet bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. I den europeiska strategin är målet att alla européer år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s.

Hela den här veckan genomför projektet Digidel aktiviteter för att stärka den digitala delaktigheten i Västerbotten. Läs mer här.

För mer information:

Anna Lassinantti, chef för näringsliv och samhällsbyggnad Region Västerbotten,

070 514 63 75, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten

070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin, kommunikatör Region Västerbotten

070- 316 37 01, micaela.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
25 mars, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • AC-Net erbjuder, tillsammans med länets alla kommuner, ett konkurrens- och leverantörsneutralt fiberoptiskt nät med hög kapacitet, till näringsliv och offentlig sektor.

    AC-Net består av två bolag, AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB. Bolagen ägs av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi UmeNet och Företagarna.

    AC-Net har sitt ursprung i att Roland Lundqvist i Skellefteå, i början av 1990-talet behövde behandla stora mängder mätdata och inte hade någon vettig uppkoppling mot Skellefteås superdator.

    Läs mer om AC-Net: http://www.ac-net.se

Kommentarer