Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Lars Eriksson, samordnare för eVästerbotten, Region Västerbotten och Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten

Lyssna

Västerbotten utvecklar digitala tjänster tillsammans

Enligt en nyligen publicerad undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, använder några av Västerbottens kommuner inte några digitala tjänster över huvudtaget.
– Vad som inte framgår är att Västerbottens kommuner använder ett flertal gemensamma digitala tjänster, exempelvis att ansöka om gymnasieprogram och att låna böcker, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten.

Enligt en nyligen publicerad undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, använder några av Västerbottens kommuner inte några digitala tjänster över huvudtaget.

– Vad som inte framgår är att Västerbottens kommuner tillsammans utvecklat och använder sedan lång tid tillbaka ett flertal digitala tjänster, exempelvis att ansöka om gymnasieprogram och att låna böcker, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten.

SKLs undersökning visar att antalet kommuner som erbjuder e-tjänster till sina invånare och företag har ökat, men att det fortfarande finns ett glapp mellan stora och små kommuner. Umeå och Skellefteå ligger bland de främsta i landet medan några av de mindre kommunerna i länet återfinns i slutet av den rankinglista som presenteras i undersökningen.
Läs mer om undersökningen: http://www.skl.se/press/nyheter_2/fyra-av-fem-kommuner-erbjuder-e-tjanster

Avspeglar inte hela sanningen
En stor del av den digitala tjänsteutvecklingen för Västerbottens kommuner sker genom Region Västerbotten. Magnus Rudehäll tycker därför inte att enkäten som SKL ställt till kommunchefer om vad respektive kommun erbjuder, avspeglar hela sanningen.
– Givetvis är det svårt för mindre kommuner att, var för sig, hänga med i den digitala utvecklingen, på samma sätt som en större kommun. Just därför har Region Västerbotten tillsammans med alla Västerbottens 15 kommuner och landstinget startat projektet eVästerbotten, berättar Magnus Rudehäll.
Läs mer om eVästerbotten: https://regionvasterbotten.se/it/digitala-vasterbotten/

Snabbare utveckling i mindre kommuner
Avsikten är att genom samverkan och samarbete uppnå större muskler och ge de mindre kommunerna nödvändigt dragkraft. I projektet har också de mindre kommunerna engagerat sig kraftfullt och Magnus Rudehäll tror att utvecklingen kommer att gå fort. I SKLs rapport framgår också att i jämförelse med 2009 har den största utvecklingen skett i Sveriges mindre kommuner.

eVästerbotten genomför och utvecklar ett antal tjänster som kommer tas i bruk i alla Västerbottens kommuner.
Se lista över tjänster som utvecklas genom eVästerbotten: https://regionvasterbotten.se/it/digitala-vasterbotten/e-halsa/

Min kommun för hela Västerbotten
Till exempel kommer samtliga kommuner lansera egna kommunappar som redan finns i Skellefteå och Umeå. Genom samarbetet överförs det vinnande koncept som Skellefteå utvecklat, till övriga kommuner, med en anpassning av gränssnitt och tjänster till varje kommuns specifika behov.
– Här kan vi se att det ofta går fortare i en liten kommun, där kontaktvägarna är kortare och arbetssättet är mindre formellt. Ofta saknar man dock resursutrymme såväl ekonomiskt som personellt för att arbeta med förändringsprojekt. Samverkan och samarbete kring gemensamma lösningar är därför viktiga för utvecklingen säger Magnus Rudehäll.

Trygga digitala tjänster
Samtidigt pågår det gemensam utveckling av digitala tjänster för bland annat video- och distansmöten, digitalt verksamhetsstöd inom socialtjänsten och mobila verktyg för kommunernas vård- och omsorgspersonal.
– Den snabbaste utvecklingen av digitala tjänster sker nog inom vårdområdet, med smarta applikationer för att kunna leva tryggt hemma med god tillgång till sjukvård och omsorg, berättar Magnus Rudehäll.

Västerbotten har Sveriges bäst utbyggda bredband och i Västerbotten digitala agenda för perioden fram till 2020 är ambitionen att också bli bäst på digitala tjänster.

Mer information

Lars Eriksson, samordnare för projektet eVästerbotten, 070 374 95 54

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut
8 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer