Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2017-05- 31 Tillväxtforum, Regionalt exportcentrum: ”Vilja våga växa genom internationalisering”

Främjandeaktörerna inom regeringssatsningen Regionalt Exportcentra höll seminariet ”Vilja våga växa genom internationalisering” under Mötesplats Lycksele den 31 maj.

– Vi behöver en gemensam kraftsamling från olika aktörer för att på ett effektivt sätt stötta länets företag att nå ut på en internationell marknad, inledde Aurora Pelli, projektledare för Regionalt Exportcentra vid Region Västerbotten.

Export från Västerbotten- Bjurholm toppar listan
Exportutvecklingen i Västerbotten har minskat något under perioden 2015-2016, vilket beror på att 2016 var ett svagt år för den globala världshandeln.

– Noterbart är att länets exportvärde placerar oss på plats 18 av 23 i Sverige (exportvärde per capita). Här finns således en tydlig utvecklingspotential. Exporten sker i huvudsak till EU och de nordiska länderna, vilket också ger en utvecklingspotential i fråga om att rikta sig mot nya marknader, menade Katharina Salo, Business Sweden.

I länet är det Umeå och Skellefteå som toppar exporten bland kommunerna, i kraft av att vara de största kommunerna. Men största export per capita sker i Bjurholm, därefter kommer Sorsele och både ligger väl över rikssnittet. Noterbart är att Bjurholm även toppar listan över mest importerande företag per capita. Är Bjurholm den mest internationella kommunen i hela Sverige?

Västerbottniska företag som gjort resan

– Codemill arbetar med interaktionsdesign men vi nischade oss tidigt mot video för att bli internationella. I dag består kunderna av exempelvis filmbolag i Hollywood, modeförtetag i London och broadcastingbolag i Tyskland, berättade Rickard Lönneborg, VD Codemill.  Företaget etablerades i Umeå under 2008 och har i dag 40 personer anställda .

Lönneborg slog ett slag för att ta emot stöd från offentlig sektor på vägen mot internationalisering och nämnde bland annat Infotech, Invest In Västerbotten (Region Västerbotten) och European Enterprise Network (EEN). Genom EEN  fick Codemill kontakt med det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer, vilket har lett till produktutvecking av  Procam. Detta är ett exempel på vikten av att bygga upp personliga kontakter med återförsäljare, partners och kunder och därmed successivt kunna skapa större projekt.

Umlax är i dag ett internationellt fiskodlingsföretag med säte i Lycksele och anläggningar i Lappland. Fjällröding exporteras till ett antal länder både inom och utanför Europa, däribland USA. Genom internationaliseringen har omsättningen mer än fördubblats och antalet anställda är uppe i ca 40 personer. 2017 vann företag pris som årets livsmedelsexportör i Sverige.

Umlax har funnits sedan 1987 men 2010 beslöt företaget att satsa internationellt och att ta fjällröding ut till Europa. Företaget fick hjälp av Business Swedens verktyg Steps to export.

– Ha tålamod, tänk långsiktigt, gör hemläxan kunskap om affärskulturen på den nya marknaden, uppmanade företagets VD Anna-Karin Jonsson. Vidare är det viktigt att använda ett korrekt språk och tänka igenom prissättning av varan. För detta kan det offentligas stöd vara mycket värdefullt i det grundläggande arbetet.

Anna-Karin betonande också att både Västerbotten och Sverige behöver marknadsföras och synas ännu mer i de internationella sammanhangen.

– Det offentliga får gärna bistå med olika typer av stöd för att underlätta för företagens internationaliseringsprocess som både är krävande och kul.

Om Regionalt Exportcentra
Regionalt Exportcenter i Västerbotten utgörs av Almi, EKN, Business Sweden, Västerbottens Handelskammare, Uminova, Enterprise Europe Network och Region Västerbotten. Dessa samarbetar för att underlätta för företag att få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess.

Som ett led i detta blev Västerbotten 2016 utsett av regeringen som ett av sex pilotlän för Regionalt Exportcenter. Information finns tillgängligt via www.verksamt.se. Regionalt Exportcenter kan därutöver också hålla gemensamma kunskapsseminarier som detta miniseminarium utgör ett exempel på.

Skriv ut
12 juni, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer