Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

På bild: Jerker Bergström, Japanporten, Joakim Furtenback, Brokk, Therese Kreisel, Skellefteå kommun, Stina Berglund, Krenova, Katharina Saalo, Business Sweden, Aurora Pelli, Region Västerbotten

Lyssna

Att göra affärer i Japan

I samband med den japanska festivalen Midnight Sun i Skellefteå arrangerade Regional exportsamverkan Västerbotten ett seminarium med fokus på affärer i Japan. Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan skapar större exportmöjligheter. Enligt Business Sweden ser prognosen ljus ut för svenska produkter till Asien och framförallt Japan.

Aurora Pelli, projektledare för Regional exportsamverkan vid Region Västerbotten, inledde med att berätta att Japan är en mycket intressant handelspartner för svenska företag:

– Japan  är världens tredje största ekonomi- och konsumentmarknad i Asien och är därför centralt för tillväxten i svenska företag. Sverige och Japan har många likheter och det kan gynna affärsmöjligheterna inte minst för västerbottniska företag som är starka inom bl.a. kulturella och kreativa näringar, trä och ledande inom industriell teknikutveckling,

Katharina Saalo, Business Sweden, berättade om utvecklingen av den japanska marknaden som är mycket stark och där den japanska regeringen uppmuntrar till ökad konsumtion genom sänkta sociala avgifter.

– Framtiden ser ljus ut för svensk export till Japan, Europa är idag den dominerande marknaden för svenska exportprodukter. Innan 2020 kommer trenden att vända och blicken riktas mot Asien och en bredare marknad. En nödvändighet för att svensk export ska öka.

Trender och en större marknad

Japanska företag närmar sig internationella standarder och blir allt mer öppna för samarbete med svenska företag. I juli 2018 tecknades ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Avtalet träder i kraft 2019 och innebär att 97 procent av de japanska tullarna tas bort. Avtalet öppnar upp ökade möjligheter för export från Sverige. Exporten från EU-länderna till Japan beräknas att från 2019 öka med 24 procent, där andelen livsmedel väntas öka med hela 180 procent.

Business Sweden har identifierat tre huvudtrender på den japanska marknaden:

  • Hälsoprodukter. I och med landets åldrande befolkning, som både är köpstark och frisk, är marknaden för hälsoprodukter intressant och växande.
  • Förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Energifrågor är framträdande på den japanska agendan. Med en helt ny medvetenhet kring området jobbar Japan för att bli mindre beroende av fossila ämnen. Omkring 54 kärnkraftverk ska dessutom avvecklas, vilket öppnar nya affärsmöjligheter. Fram till 2030 ska andelen förnyelsebar energi öka till 25%, från 11% 2010.
  • Industriteknik. Japans industri fortsätter vara ledande inom tillverkning. Stora möjligheter finns inom tillverkningsindustrin, life science IoT, medicin- och energiteknik. Japanska företag köper ofta upp utländska företag för att ta del av och fortsätta utveckla ny teknik.

Västerbotten i Japan

Bandet mellan Japan och Skellefteå är speciellt. Gemensamt är framförallt målen kring hållbart byggande. Våren 2017 besökte Therese Kreisel, Skellefteå kommun, Japan tillsammans med en svensk delegation för att prata om svenskt träbyggande. Therese berättade om besöket, japanernas intresse för Skellefteå och de stående ovationer hon fick från 350 japanska arkitekter.

– Japanerna är väldigt intresserade av Skellefteås träbyggnadsstrategi, och framförallt fascinerade av kulturhusets arkitektur.

Stina Berglund, Krenova, berättade om vårens resa till Tokyo. Med utställningen ”Arctic design of Sweden” representerades flera unga formgivare från Norr- och Västerbotten.Utställningen visades på svenska ambassaden i Tokyo under två dagar i maj 2018, där den gjorde succé. Efter utställningen har flera av de representerade företagen fått uppdrag i Japan.

I seminariet medverkade också Jerker Bergström, Japanporten, och Joakim Furtenback, Brokk, som båda delade med sig av erfarenheter efter många år av affärer med japanska företag.

Följande fem punkter är extra viktiga att tänka på:

  • Kom välklädd! Japanska affärsmän är alltid välklädda.  Skjorta och slips, eller dräkt. Japanska kvinnor bär kimono vid viktiga tillfällen
  • Artighet och respekt. Visa alltid artighet, och respekt för den hierarki som råder.
  • Relationsbyggande. Affärer bygger på förtroende. Ha tålamod och skapa kontakt genom många möten.
  • Kom väl förberedd. Räkna med att få många frågor – om allt från stort till smått.
  • Noggrann planering. Både arbetstid och leveranstid är viktig att respektera. Planera väl, och håll tiden.

Presentationsunderlag från seminariet finns nedan.

Projektet Regional export Västerbotten är ett uppdrag inom regeringens exportsatsning. i Uppdraget syftar till att möta företag som vill gå på internationell marknad och säkerställa att företagen effektivt får rätt hjälp och rådgivning. Regional exportsamverkan Västerbotten består av Business Sweden, Enterprise Europe Network, ALMI, Västerbottens Handelskammare, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Region Västerbotten.

Skriv ut
21 augusti, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer