NYHETER 2022-11-01

”Jag skriker för de små rösterna!”

Skellefteågynekolog prisas med Hippokratespriset av Svenska Läkarsällskapet för sitt värnande av särskilt sårbara patienter.

Emma Holmbom, överläkare vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Skellefteå, är årets mottagare av Hippokratespriset.
Emma Holmbom, överläkare vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Skellefteå, är årets mottagare av Hippokratespriset. Foto: Per Strömbro

Emma Holmbom, överläkare vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Skellefteå, är årets mottagare av Hippokratespriset som delas ut under läkaresällskapets årshögtid den 8 november.

Enligt prisgivaren sker det för att Emma ”med stort engagemang lyft sårbara patientgrupper inom obstetrik och gynekologi som har ett stort behov av vård och omsorg som kräver en helhetssyn. Särskilt fokus ges gravida kvinnor som på grund av social och/eller psykisk problematik är utsatta och befinner sig i en livssituation som ger sämre förutsättningar för graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.”

– Det är kopplat till VIP-projektet, en satsning som vi gör där vi erbjuder extra stöd till de som inte tar plats men som behöver oss, säger Emma Holmbom och beskriver ett arbetssätt där hon och hennes team blir kvinnans förespråkare i vården – patientens perspektiv och situation ligger i fokus.

– Det handlar om mjukvaran. Inom sjukvården är man nog lite less på mallar och vill tillbaka till mjukvaran. Där passar jag in och det jobbar jag för. Jag är på en plats dit sjukvården idag längtar, säger Emma Holmbom och fortsätter:

– Och så vill jag att det ska vara rättvist! Jag accepterar inte att den som skriker högst får bäst vård. Jag skriker för de små rösterna!

"I värsta fall blir det inte som tänkt"

Det kan säkert delvis förklara att Anders Castor, ordförande i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk teknik, kallar Emma Holmbom för ”en förebild i tillämpad vardagsetik”.

En förutsättning är att det finns en ledning som förstår, uppmuntrar och låter medarbetare få driva utveckling. Det finns det på kvinnokliniken i Skellefteå, anser Emma Holmbom:

– Vi har en fantastisk arbetsplats – en lagom stor klinik för att skapa bra relationer och komma överens. Det ges utrymme att prova saker, att få använda sitt register. I värsta fall blir det inte som tänkt, men vi testar i liten skala och ser snabbt vilket håll det går åt. Där är det också viktigt att våga prata om misslyckandena och ”bjussa” på sina misstag. Inte minst som läkare och teamledare.

Hon nämner sin företrädare, överläkare Rolf Schliker, som sin stora förebild.

– Han skapade dessa förutsättningar på kvinnokliniken. Han hade även ett otroligt bra sätt att möta patienter med värme och humor. Jag tackade honom när jag fick veta att jag skulle få priset.

Hur är du själv som ledare?

– Det jag är bra på är att inspirera – att få andra att se fördelarna med att arbeta på ett visst sätt. Arbetet blir roligare när alla känner att de kan göra skillnad i det här teamet.

Vad betyder priset?

– Jag hoppas att det ger oss ännu större mandat att ge fler familjer en god start i livet, säger Emma Holmbom.

Tillbaka till nyhetslistan