NYHETER 2022-08-26

Jättesatsning på samlad psykiatrisk vård

Under fredagen invigdes den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå där barn- och ungdomspsykiatrin flyttar in tillsammans med vuxenpsykiatrin. Byggnaden rymmer både slutenvård med inneliggande patienter och öppenvård med mottagningar.

Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson förklarar det nya huset invigt tillsammans med verksamhetscheferna för psykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatrin Marina Uppenberg och Kerstin Eliasson. Foto: Malin Emilsson Nilsson

– Byggnadens centrala plats på sjukhusområdet är en nödvändig uppvärdering av den psykiatriska vården. Ett starkt symbolvärde, sa regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson under invigningen.

Redan 2013 inleddes förstudien där möjligheten utreddes att skapa nya lokaler för psykiatrin. Det resulterade i beslut om att placera byggnaden i närheten av sjukhusparken med goda ljudförhållanden, närhet till kommunikationer och utsikt över Umeälven. Placeringen signalerar tillgänglighet och öppenhet, och symboliserar en modern syn på behovet av psykiatrisk vård.

Äntligen en fast plats

Barn- och ungdomspsykiatrin har behövt flytta ett antal gånger genom åren. Verksamhetschef Kerstin Eliasson ser fram emot att slå ner bopålarna, efter flytten från de nuvarande lokalerna på Umedalen i Umeå.

– Äntligen! I synnerhet vår slutenvårdsavdelning har behövt flytta runt ofta. Nu får vi ett hus som är nytt, fräscht och anpassat för vår verksamhet. Det blir bra både för medarbetarna och patienterna, sa Kerstin Eliasson i sitt tal under invigningen.

Flytten väntas innebära fördelar när det gäller samverkan mellan verksamheterna men också kontinuitet för patienterna.

– Det känns bra att flytta in i det här huset tillsammans med vuxenpsykiatrin. Det kommer att underlätta och förbättra vår redan goda samverkan, sa Kerstin Eliasson.

Välbesökt invigning

Ett par hundra personer hade samlats i den strålande solen utanför den nya byggnaden på sjukhusområdet i Umeå för invigningen. Efteråt var det många som tog chansen att följa med på en guidad tur i huset. På scen och höll tal gjorde representanter för psykiatriverksamheterna, fastighetschefen på Region Västerbotten och företrädare för Umeå universitet som också får lokaler i byggnaden för forskning och utbildning kopplat till psykiatrin.

Talade gjorde även Eva Andersson, i egenskap av tidigare patient och representant för brukarföreningen Hjärnkoll, en ideell förening som jobbar för att öka kunskapen och minska stigmat kring psykisk ohälsa.

– Psykiatrin får alltför ofta kritik riktad mot sig men i dag vill jag berömma psykiatrin. För utan hjälp av den skulle jag inte stått här i dag. Så många fantastiska möten med vårdpersonal som har vågat möta och tro på mig, som en vanlig medmänniska, sa Eva Andersson.

En hållbar byggnad

Ur miljösynpunkt ligger byggnaden i framkant. På taket finns solceller för produktion av el och solfångare för produktion av varmvatten. Värmeanläggningen har ett geoenergilager med 44 borrhål som försörjer huset med både värme och kyla och ska även kunna leverera energi till andra delar av Norrlands universitetssjukhus.

– Energiprestandan i huset är beräknat till 23,5 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det innebär att det är fem gånger bättre än kraven i Boverkets byggregler. Energimässigt uppfylls kravet för Miljöbyggnad Guld, säger byggprojektledare Gunilla Reinklou.

Belysningen på vårdavdelningarna är dygnsstyrd, så kallad HCL-belysning. Systemet är programmerat så att belysningen följer ljuset över dygnet. Ljuset tonas upp i blå toner på morgonen och övergår till rödare toner på kvällen. Det är en beprövad teknik som hjälper personer med störd dygnsrytm att komma till ro och sova på natten och vara vakna på dagen.

– Det är inte en energifråga, utan en vårdfråga, men ett bra exempel på hur tekniska lösningar kan stödja vården, säger Gunilla Reinklou.

Tillbaka till nyhetslistan