NYHETER 2022-12-07

Jenny Larsson disputerar den 16 december

Jenny Larsson, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar sin avhandling: Populations-baserade studier om högre ordningens gångstörningar och hydrocefalus med fokus på ventrikelmorfometri i hjärnan och utfall av shuntkirurgi.

Den 16 december kl 9 försvarar Jenny sin avhandling i Bergasalen på NUS.

Opponent: Uwe Kehler, Askleipos Klinik, Hamburg-Altona, Tyskland.

Huvudhandledare: Jan Malm.

Tillbaka till nyhetslistan