Undersköterska Ortopeden Umeå

Sista ansökningsdag 2019-04-29

Ansök här

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Vi håller norra regionen på fötter och i rörelse!
Ortopedklinikerna Skellefteå och Umeå bildade tillsammans 2017 Rörelseorganens Centrum (ROC), Totalt har centrat 260 medarbetare. ROC tillsammans med kirurgortopedisk klinik i Lycksele ansvarar för all ortopedi i länet. Ortopeden Umeå har även ett regionsuppdrag (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) vad gäller ryggkirurgi, bentumörer, avancerad barn-, fot-, axel-, trauma-samt proteskirurgi. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och utgör en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska driva och utveckla en vård som ligger i framkant.
Ortopeden Umeås vårdavdelning har 40 vårdplatser och här arbetar vi tvärprofessionellt i vårdteam runt patienten som är mellan 18 och 100+ år. Avdelningen genomgår nu en organisationsförändring från två till tre sektioner där vi bildar omvårdnads- och medicinska team för att skapa spetskompetens samt öka patientsäkerheten.
Trauma på den akuta sektionen skrivs samtliga patienter in via akuten eller kommer på remiss från annat sjukhus. På Traumasektionen vårdas företrädesvis patienter med frakturer i de olika extremiteterna men även patienter med mjukdelsskador och multitrauman. Arbetet varierar och du ges möjlighet till lärande och ökad kompetens då det inte bara är den ortopediska åkomman vi vårdar utan även patientens tidigare sjukdomar.
Rygg- på ryggsektionen vårdas både patienter med åldersförändring i ryggen men även patienter som har en akut åkomma och behöver snabb kirurgi för att rädda vissa av kroppens funktioner. Ingreppens karaktär genererar en vårdtid mellan 1-14 dagar beroende på diagnos då sektionen utför allt från microkirurgi till stor korrigerande deformitetskirurgi. Avancerad ryggkirurgisk vård för norra regionen för både akut och elektiv vård är samlad i Umeå.
Elektiv på elektiv sektion opereras och vårdas patienter som kallas in från hemmet från en väntelista, företrädesvis patienter som behöver byta höft- eller knäled men även axlar, fötter och tumörer. Avdelningen arbetar med ett fasttrack koncept där vi strävar efter välinformerade och optimerade patienter som bara behöver en kort vårdtid på sjukhus och därefter följs upp via öppenvården. På sektionen tillvaratar vi patientens egna förmågor och låter denne själv ta ett stort ansvar för sin egenvård.
Vår vision för den nya avdelningen är:
- Framgång skapar vi tillsammans och vårt arbete genomsyras av det goda samarbetet mellan vårdens samtliga professioner både direkt och indirekt kring patientens vård
- Vi har en god arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider
- Vi skapar gott stöd för nyanställda på vårdavdelningen för att få trygga medarbetare
- Vi ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kompetenta och engagerade medarbetare ger vård på hög nivå. Vill du vara med och bidra till att Ortopedavdelningen fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt? Då är detta jobbet för dig!

Arbetsuppgifter

Som undersköterska på Ortopeden ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i sin yrkesroll och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Vi arbetar därför målmedvetet med att främja våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling och erbjuder mentorskap, vi håller i en egen ortopedisk undersköterskeutbildning i länet samt därutöver ges du kontinuerlig internutbildning på kliniken.
Som undersköterska arbetar du nära patienten och stöttar denne i de funktioner som behöver stödjas men utgår alltid efter att bevara dennes autonomi. Vi arbetar i snabba vårdkedjor, mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som undersköterska utför du i övrigt sedvanliga undersköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning så som kontroll av vitalparametrar, sårvård, provtagning mm.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och vill vara med i vår organisationsförändring. Som undersköterska vill vi att du sätter patienten först, har ett bra bemötande och anpassar ditt omhändertagande till patientens olika behov i vårdförloppet. Du tar gärna egna initiativ, är lätt att samarbeta med samt är nyfiken på nya utmaningar. Du känner ansvar och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Ditt arbete kan vara av såväl akut som rehabiliterande karaktär. Du arbetar i team och självständigt där samarbets- och initiativförmåga samt flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Du har en undersköterskeutbildning eller motsvarande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Schema
Tillträde: Enligt överenskommelse.
A869657

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2019-04-29

Arbetsgivarens referensnummer: A869657

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Magdalena Helletun Granath
Avdelningschef
090-785 43 58
Anna-Karin Moberg
Biträdande avdelningschef Trauma
090-785 0856
Elisabet Sundqvist
Bitr. avdelningschef Elektiv
090-785 18 12
Birgitta Lögdström
Biträdande avdelningschef Ryggsektionen
090-7851813

Fackliga kontaktpersoner

Nina Sundqvist
Undersköterska
090-7851741