Specialpedagog, Habiliteringscentrum Skellefteå

Sista ansökningsdag 2019-06-05

Ansök här

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn och ungdomshabilitering, Vuxenhabiliteringen samt syn- och hörselrehabilitering. Verksamheten ger habilitering/rehabilitering samt rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar. Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare och arbetsplatser i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna vi möter.
Vi söker nu en specialpedagog till Barn- och ungdomshabiliteringen i Skellefteå. I arbetslaget ingår kurator, psykolog, specialpedagog, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare och logoped. Arbetslaget ger grundläggande samt kompletterande habilitering till barn och ungdomar som omfattas av LSS målgrupper. Arbetssättet är tvärprofessionellt och sker i team. Insatserna planeras tillsammans med barn/ungdomar, familjer och deras nätverk.
Vi tillämpar flextid och har friskvård under arbetstid. Vi har plan för yrkesmässigt stöd i form av yrkessamordnare och gemensamma yrkesträffar över länet. Resor förekommer i tjänsten.

Arbetsuppgifter

Vi söker en specialpedagog som i första hand ska arbeta med barn som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Din specifika kompetens bidrar till teamets arbete kring barnet. Du ger rådgivning kring lek och lärande för barn, samspel och kommunikation och lär ut pedagogiska strategier för att klara dagliga rutiner och krav. Insatser kan ges enskilt till föräldrar eller i grupp.
I arbetsuppgifterna ingår att samverka med nätverk och andra verksamheter kring familjen och barnet. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du ansvarar för individuell planering för brukare tillsammans med övriga medarbetare. Du förväntas också delta i planering och genomförande av utbildningar och gruppverksamhet för brukare/närstående och nätverk. Vi medverkar i kvalitetsregister som HabQ.
Beroende på tjänstgöringsgrad och förutsättningar i verksamheten kommer det även att ingå arbetsuppgifter inom Vuxenhabiliteringen. Där du bidrar med stöd kring kommunikation, diagnoskännedom och stöd till ökat välbefinnande för brukaren. Du arbetar både enskilt och i grupp med brukarna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• har specialpedagogutbildning.
• har god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar och om vilka konsekvenser det kan få i personens liv.
• arbetat med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
• har förmåga att samverka och förmedla kunskap om konsekvenser som funktionsnedsättningen ger i vardagen till den enskilde, familj och övriga nätverk.
• har god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt.
• har körkort eftersom arbetet innebär resor i Skellefteå och Norsjö kommun.
Vi kommer att värdera personliga egenskaper högt och önskar lyhördhet, respekt för personen och familjens behov, god planerings- och organisationsförmåga, god samarbetsförmåga och tydligt intresse för samarbete i tvärprofessionella team.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Omfattning: Vi erbjuder heltidstjänstgöring, anställningsgrad kan diskuteras Tillträde: 1 augusti
A878225-MM

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2019-06-05

Arbetsgivarens referensnummer: A878225-MM

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Malin Boman
Tf avdelningschef
072-587 07 14, 0910-77 07 14

Fackliga kontaktpersoner

Åsa Lidström
Lärarförbundet
0907854272
asa.lidstrom@vll.se