Processledare Psykisk hälsa, Norra sjukvårdsregionen

Sista ansökningsdag 2019-03-07

Ansök här

Regionala programområden
Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
Ett regionalt programområde RPO, representerar samtliga regioner i Norra sjukvårdsregionen och har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda sjukvårdsregionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området. Programområdets uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen på den sjukvårdsregionala nivån. Det innebär bland annat att följa upp och analysera, göra behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd. Varje programområde omfattar ett stort ämnesområde. För att kunna utföra sitt uppdrag behöver programområdet inrätta regionala och lokala arbetsgrupper, som är multi-professionella och i huvudsak diagnosbaserade. Ytterligare kan behövas expert- eller projektgrupper för avgränsade uppdrag exempelvis för datafångst, sammanställning av analyser med mera. Samverkan med kommunala aktörer inom området är viktigt för att uppnå största möjliga nytta för patient/brukare.
En sjukvårdsregional processledare för programområde Psykisk hälsa söks nu av de fyra landstingen i norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten)

Arbetsuppgifter

Initialt skall processledaren, i nära samarbete med övriga processledare inom sjukvårdsregionala programområden i strukturen för kunskapsstyrning, bygga en hållbar organisation för programområdet i norra sjukvårdsregionen. Stöd för arbetet finns också i styrgruppen/chefsnätverket för Psykiatri Norr. Arbetet innebär en hög grad av självständighet.
Som processledare kommer du att i första hand att arbeta på sjukvårdsregional nivå men i nära samarbete med lokala processledare och chefer. Du ingår i nätverk för processledare på sjukvårdregional nivå och i det nationella nätverket för nationellt programområde Psykisk hälsa. Stöd kommer att finnas genom den nationella stödfunktionen på SKL och sjukvårdsregionens struktur för kunskapsstyrning.
Processledarens uppdrag innebär att administrativt leda arbetet i enlighet med de riktlinjer och arbetssätt som gäller för den sammanhållna strukturen. Processledaren ansvarar för att det sjukvårdsregionala programområdet arbetar i enlighet med fastställda riktlinjer. Processledaren ska ge ett övergripande stöd till implementeringsprocessen av Vård- och insatsprogram på lokal nivå och har ett nära samarbete med ansvariga på lokal nivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Är processtöd för aktiviteterna inom RPO och dess arbetsgrupper tex. metoder för omvärlds- och behovsanalys, Nationella Vård och Insatsprogram (diagnos- och behandlingsrekommendationer)
• Säkrar att nomineringar till arbetsgrupper sker enligt fastställd rutin och mall
• Förbereder och protokollför möten (kallelser, dagordning, protokoll, mötesbokningar)
• Deltar på möten och utbildningar som sker inom ramen för strukturens arbete och samordning
• Säkerställer kontakten med stödfunktionen på SKL, andra RPO, samverkansgrupper och andra nyckelgrupper i strukturen.
• Använder mallar för dagordning, protokoll, verksamhetsplan, budget, uppföljning, årsredovisning etc.
Beroende på var du som processledare bor kan arbetsplatsen placeras vid någon av sjukhusorterna i norra sjukvårdsregionen. Eftersom du har hela Norra regionen som arbetsområde är arbetet förenat med många resor.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning inom relevant område inom hälso- och sjukvård eller liknande.
Erfarenhet av arbete inom området psykisk hälsa är meriterande.
Processledaren bör:
• Vara väl förtrogen i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och kunskapsstyrning (nationellt, regionalt och lokalt)
• Ha erfarenhet av projektledning och/eller utredningsarbete
• Ha god förmåga att samarbeta
• Kunna kommunicera väl i tal och skrift

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
anfo1901-ls

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2019-03-07

Arbetsgivarens referensnummer: anfo1901-ls

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.

Upplysningar

Nina Fållbäck Svensson
Förbundsdirektör, Norra sjukvårdsregionförbundet
nina.fallback.svensson@vll.se
Kristina Mårtensson
Verksamhetschef Länsverksamhet Psykiatri, Region Västernorrland NPO representant för Norra sjukvårdsregionen
kristina.martensson@rvn.se