Verksamhetschef, specialist- och utbildningstandvård, Umeå

Sista ansökningsdag 2019-03-03

Ansök här

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare och tandhygienister samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.
Från och med 2019 samlas nuvarande basenhet utbildningstandvård och basenhet specialisttandvård i en ny gemensam enhet. Den nya organisationen medför större möjligheter att utveckla samverkan mellan specialisttandvård och allmäntandvård samt med Umeå universitet och ska verka för att stödja våra olika uppdrag och göra oss bättre rustade att klara framtidens utmaningar.
Vi söker nu en verksamhetschef till den nya basenheten med ansvar att med hög delaktighet driva och skapa förutsättningar för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett stimulerande chefsarbete i en utvecklingsinriktad organisation. Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för basenhetens verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du tar en tydlig arbetsgivarroll och leder, utvecklar och följer upp verksamheten i nära samarbete med dina avdelningschefer.
Forskning, utveckling och innovation samt utbildning av tandvårdens alla professioner är viktig för såväl Tandvården som för Region Västerbotten och i ditt uppdrag förväntas du verka för ett nära och gott samarbete med Umeå universitet.
Du är direkt underställd områdeschef för Tandvård och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen för verksamhetsområde Tandvård.

Kvalifikationer

Du har för funktionen relevant högskoleutbildning. Du har en god förståelse av och intresse för tandvård, forskning och utbildning. Vi söker dig som har arbetat i flera år som chef/ledare och som har erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer i allmänhet och tandvård i synnerhet. Har du dessutom erfarenhet av att leda via andra chefer är det meriterande. Vi ser gärna att du är disputerad och/eller bedriver forskning.
Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:
* Vara en förebild
* Skapa gemensamma visioner
* Utmana och ifrågasätta
* Frigöra handlingskraft
* Uppmuntra och synliggöra
Du har en mycket god och dokumenterad samarbetsförmåga, är handlingskraftig och tydlig i din kommunikation. Ett strategiskt tänkande, uthållighet och ett naturligt driv är egenskaper som utmärker dig. Du skapar delaktighet, engagemang och hållbara resultat genom att formulera visioner, sätta upp mål och följa upp. Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbeten och du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Stor vikt kommer att läggas vid ledarskaps- och samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid. 
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnade, vanligtvis under 3 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
SA -1905

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2019-03-03

Arbetsgivarens referensnummer: SA -1905

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Chefsrekrytering inom Folktandvården följer rekryteringsprocessen inom Region Västerbotten. Som en del av urvalsprocessen kan arbetspsykologisk testning förekomma.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Anna-Maria Stenlund Berggren
tf områdeschef Tandvård
070-553 95 78
annamaria.stenlund@regionvasterbotten.se
Pernilla Lundberg
Professor odontologiska inst, FOU-chef
070-549 54 56
pernilla.lundberg@umu.se

Fackliga kontaktpersoner

Marie Sjögren
Ledarna
073-324 15 49
marie.sjogren@regionvasterbotten.se
Magnus Jälmbrant
SACO
090-785 84 79
magnus.jalmbrant@regionvasterbotten.se
Valy Lindstöm
Vision
070-3091808
valy.lindstom@regionvasterbotten.se