Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Debatt

Arkiv

Klart! Norra Sverige samlas i ny region

Idag presenterade den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. För norra Sverige innebär förslaget en sammanslagning av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Nästa steg blir ett möte senare i mars, där förtroendevalda och landshövdingar möter Indelningskommittén för vidare diskussioner.v

Debatt: Regionalisera politiken för arkitektur, form och design

Inom kort ska regeringen ta ställning till utformningen av svensk arkitektur-, form- och designpolitik. Nina Björby, ordförande i Region Västerbottens kulturberedning, skriver på Dagens samhälle att det statliga arbetet och ansvaret för dessa frågor inte ska koncentreras till en myndighet i Stockholm utan spridas på fler händer, till regionerna.

Debatt: Regionerna måste utforma kompetensförsörjningspolitiken

I Västerbottens Folkblad 28-09-15 skriver Region Västerbottens vice förbundsstyrelseordförande Tomas Mörtcell (C), ordförande för utbildningsdelegationen Lars Ohlsson (S) och projektledare för Kompetensplattform Västerbotten Aurora Pelli tillsammans med Akademi Norrs verksamhetschef Anne Åberg om behovet av att staten ser hela landets kompetensbehov och anpassar stimulansmedel och stöd därefter.