Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Debatt

Arkiv

Sverige behöver ett starkare EU

Sverige har allt att tjäna på ett starkare EU, för det krävs ökat politiskt ansvar och mer gemensamma resurser, skriver regionråd Erik Bergkvist (S), Region Västerbotten, som vill se en höjd medlemsavgift för Sverige samt egen beskattningsrätt för EU.

Klart! Norra Sverige samlas i ny region

Idag presenterade den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. För norra Sverige innebär förslaget en sammanslagning av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Nästa steg blir ett möte senare i mars, där förtroendevalda och landshövdingar möter Indelningskommittén för vidare diskussioner.v

Debatt: Regionalisera politiken för arkitektur, form och design

Inom kort ska regeringen ta ställning till utformningen av svensk arkitektur-, form- och designpolitik. Nina Björby, ordförande i Region Västerbottens kulturberedning, skriver på Dagens samhälle att det statliga arbetet och ansvaret för dessa frågor inte ska koncentreras till en myndighet i Stockholm utan spridas på fler händer, till regionerna.