Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Debatt

Arkiv

Debatt: Regionerna måste utforma kompetensförsörjningspolitiken

I Västerbottens Folkblad 28-09-15 skriver Region Västerbottens vice förbundsstyrelseordförande Tomas Mörtcell (C), ordförande för utbildningsdelegationen Lars Ohlsson (S) och projektledare för Kompetensplattform Västerbotten Aurora Pelli tillsammans med Akademi Norrs verksamhetschef Anne Åberg om behovet av att staten ser hela landets kompetensbehov och anpassar stimulansmedel och stöd därefter.

Fler regioner närmar sig Stockholm

Fler regioner utökar sitt arbete med att påverka den nationella nivån. Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, förklarar varför.

Debatt: Vi kräver raka besked – var ska statliga jobben finnas?

”Om man ser på statistiken för de senaste åtta åren har 7 500 statliga jobb skapats i Stockholm, och i många andra län har de kraftigt minskat. Där gäller det nu att vi styr om politiken och att de statliga jobben kommer ut i hela Sverige.” Så sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till SVT i februari i […]

Debatt: Sverige missar tåget till ökade inkomster

Varför granskar stockholmarna aldrig sina egna älsklingar? I debattartikeln "Felinvesteringar kostar miljarder" i Svd 23-01-2015 går reforminstitutets Stefan Fölster m.fl. till attack mot Botnia- och Norrbotniabanans legitimitet. I ett svar från regionråd Erik Bergkvist beskrivs bägge satsningarnas ekonomiska hållbarhet och innebörd för samhällsutvecklingen i hela Sverige.

Debatt: Mångfald rakt igenom, inte på sidan

Regiondirektör Anna Pettersson skriver i tidningen Landets Fria om vikten av ett väl fungerande hbtq-arbete på regionnivå. I LFT nummer 37 efterlyste Helena Gard från RFSL Umeå bland annat utbildning av politiker, tjänstemän och kommunanställda i hbtq-frågor och normkritik samt ett hbtq-råd i Västerbotten.

Delade åsikter om finansiering av ny järnväg

Alliansen vill att industrin och andra intressenter går in som medfinansiärer om en ny kustjärnväg byggs mellan Umeå och Luleå. Socialdemokraterna tycker att Norrbotniabanan är ett statligt ansvar. Det framkom under den politikerdebatt om framtidens transporter som arrangerades av Region Västerbotten på onsdagen under Almedalsveckan.