Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionfrågan

Arkiv

Klart! Norra Sverige samlas i ny region

Idag presenterade den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. För norra Sverige innebär förslaget en sammanslagning av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Nästa steg blir ett möte senare i mars, där förtroendevalda och landshövdingar möter Indelningskommittén för vidare diskussioner.v

Fler regioner närmar sig Stockholm

Fler regioner utökar sitt arbete med att påverka den nationella nivån. Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, förklarar varför.

Gruvindustrin bör bekosta gruvsanering

Bergkvist vill se en fyrlänslösning

Den statliga utredning som under Mats Sjöstrands ledning sett över länsstyrelser och regionbildningar i Sverige har presenterat sitt resultat. Förslaget är att dagens 21 länsstyrelser minskas till 11 och att landstingen får ta över kommunala samverkansorgan som Region Västerbotten har idag. 

– Det blev en mindre offensiv än vi hoppats på av utredningen säger Erik Bergkvist som gärna sett att de fyra nordligaste länen fått gå ihop i ett nytt samarbete.