Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

FoU Välfärd

Arkiv

FoU Välfärd på plats i Almedalen

För andra året i rad är FoU Välfärd Västerbotten på plats i Almedalen för att tillsammans med kollegorna från Jönköpingsregionen berätta om hur arbetet med systematisk uppföljning, brukarinflytande och praktiknära forskning i en evidensbaserad praktik kan ta sig konkreta uttryck.

Allt fler äldre har missbruksproblem

Över 120 deltagare har anmält sig till konferensdagen om Missbruk hos äldre 21 maj i Umeå. – Det blir allt vanligare att äldre utvecklar ett missbruk av alkohol därför arrangerar vi den här konferensen för att hjälpa den enskilde i tid, säger arrangören Annika Nordström, FoU Välfärd vid Region Västerbotten.

Barnhälsorapport 2015 för Västerbotten klar

– Alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, trygga uppväxtvillkor och god utbildning. Barnhälsorapporten för Västerbotten ger länets kommuner och landsting information om hur våra barn och unga mår och vilka förbättringar som behöver göras för att ge dem en bra start och ett gott liv, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd […]

2014-12-16 Inspirationsdag i Motiverande samtal (MI)

Dagen riktar sig till personal inom landsting, socialtjänst, kriminalvård, polis eller annan verksamhet i Västerbotten, som tidigare gått någon utbildning i Motiverande samtal och som vill bli inspirerade, få ökad kunskap och utbyta erfarenheter med andra som också använder sig av MI.