Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

FoU Välfärd

Arkiv

2014-12-16 Inspirationsdag i Motiverande samtal (MI)

Dagen riktar sig till personal inom landsting, socialtjänst, kriminalvård, polis eller annan verksamhet i Västerbotten, som tidigare gått någon utbildning i Motiverande samtal och som vill bli inspirerade, få ökad kunskap och utbyta erfarenheter med andra som också använder sig av MI.

Ingen vill ju vara en stackare – om kultur och forskning för ett rikare äldre liv

Äldre i Sverige lever längre än i övriga Europa. Försörjningsbördan ökar och vi måste arbeta längre för att det ekonomiskt ska gå ihop. Eller finns det andra sätt att klara välfärdsuppdraget?
Forte och Region Västerbotten arrangerade en konferens SWEDAGE, om Kultur för aktivt åldrande – om hälsa och arbete i en ny demografi.
– Alla vill ha hjälp när man känner sig svag, men ingen vill vara en stackare, uttrycker Lars Wärngård, programchef för Forte och moderatorer för konferensen tillsammans med Marie Ernestad, chef för FoU Välfärd vid Region Västerbotten.

SWEDAGE – Åsa Bygdesson och Jeanette Jonsson

– Västerbottens seniorer är bäst på att falla och det är inte okej, utrycker Åsa Bygdeson, utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten och projektledare för Fall Int-kampanjen.
– I Västerbotten är förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till äldre dubbelt så stor som på Gottland, berättar Jeanette Jonsson, apotekare, Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting

SWEDAGE – Eva Lindh Waterworth

– Det knepiga är att vi som är forskare inte vet hur det är att vara äldre. Därför måste vi ännu bättre lyssna och ta vara på äldres kunskap och önskemål, säger Eva Lindh Waterworth, professor i informatik vid Umeå universitet.

SWEDAGE – Töres Theorell

– Inte fan blir man frisk av kultur, eller kultur är som samhällets immunsystem är två helt olika sätt att se på kulturens betydelse för människors hälsa, berättar Töres Theorell, professor och stressforskare vid Karolinska Institutet.

SWEDAGE – Jonas Gumbel

– Kan vi designa det goda åldrandet? undrar Jonas Gumbol, programansvarig för hälsa vid Stiftelsen Svensk Industridesign, som arbetar med att föra ut kunskap om nyttan att i högre grad använda design i samhället.

SWEDAGE – Gunnar Malmberg

– Under 25 år har Europas befolkningsandel över 65 år ökat från 14 till 19 procent. Både omsorgs- och försörjningsbördan är tyngre, men i jämförelse med andra länder i Europa, ser framtiden ljus ut för Sverige, berättar Gunnar Malmberg, professor vid Umeå universitet.

SWEDAGE – Daniel Forslund

– Vinnova vill höja anslaget till offentlig förvaltning. Vi vill att mer forskning går från idé till innovation och kommer till användning i offentlig verksamhet, berättar Daniel Forslund, chefsstrateg för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

SWEDAGE – Erik Bergkvist

– Norra Sverige är en kontrastrik region och här finns Europas sista orörda vildmark och samtidigt är Umeå utsett till 2014 års kulturhuvudstad, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.