Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Politik

Arkiv

Regioner vill vara delaktiga i nationella beslut

Störst engagemang vid konferensen för Europaforum Norra Sverige den 14-15 mars väcktes när Camilla Lehorst, regeringskansliet beskrev arbetet med partnerskapsöverenskommelsen.
Men politiker och tjänstepersoner vid konferensen är ändå inte nöjda. De tycker inte att de får delta i tillräcklig omfattning i utformningen av de nationella programmen.
– Det är hos oss i regionerna det blir verkstad och ska det nationella programmet få legitimitet, då behöver vi också delta i processen, säger en deltagare.