Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Unga

Arkiv

Spridningskonferens Barn och ungas hälsa

David Eberhard inledde den årliga länskonferensen med humoristisk touch i en föreläsning kring barnuppfostran och barn och ungas hälsa. Eftermiddagen gav utrymme för diskussion kring arbetet med ungas hälsa och ohälsa utifrån ett antal goda exempel från länet. På plats fanns förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommun och landsting som arbetar med barn och ungdomar.

Barns och ungas situation i länet diskuterades

– Barnhälsorapporten är bra för att få en helhetsbild och få igång lokala diskussioner. Kommunerna får koll på hur det är hos dem och det möjliggör en samsyn om barnens situation i just deras kommun Och dessutom får de med sig goda exempel hem från andra kommuner, säger Brittinger Högberg, ordförande i länsgruppen för Barn och unga och beställare av Barnhälsorapporten som presenterades på Spridningsseminariet i Skellefteå.

Barnhälsorapport 2015 för Västerbotten klar

– Alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, trygga uppväxtvillkor och god utbildning. Barnhälsorapporten för Västerbotten ger länets kommuner och landsting information om hur våra barn och unga mår och vilka förbättringar som behöver göras för att ge dem en bra start och ett gott liv, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd […]