Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Kompetensförsörjning

Arkiv

Framtidens yrken och kompetenser i fokus under Västerbottens multibranscharena

Torsdagen den 23 mars samlade Region Västerbotten allt ifrån studie- och yrkesvägledare till politiker, tjänstemän och en rad branschrepresentanter för att tillsammans dyka in i framtidens kompetensbehov – och försöka förstå hur vi bäst rustar oss för utmaningen att försörja länet med rätt personer, med rätt kunskap och hur vi ska locka ungdomarna att välja framtidsyrken.

Churchill var inte heller klok – en föreställning om arbetslivet med funktionshinder

Arbetslösheten i Västerbotten låg i januari 2017 på 6,6 procent, vilket är en bit under rikssnittet som ligger på 7,8 procent. Trots det har länet stora utmaningar inom arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Siffror från Arbetsförmedlingen visar också på att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetskraftsförmåga är en kraftigt överrepresenterad grupp i arbetslöshetsstatistiken. Frågan om vilka som behövs på arbetsmarknaden är med andra ord mycket aktuell. Föreställningen “Churchill vad inte heller klok” ska ses i ljuset av detta och är ett bidrag för att diskussionen ska nå en bred publik.

Spridningskonferens Barn och ungas hälsa

David Eberhard inledde den årliga länskonferensen med humoristisk touch i en föreläsning kring barnuppfostran och barn och ungas hälsa. Eftermiddagen gav utrymme för diskussion kring arbetet med ungas hälsa och ohälsa utifrån ett antal goda exempel från länet. På plats fanns förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommun och landsting som arbetar med barn och ungdomar.

Regeringen om Västerbottens exportsatsning

Västerbotten har förutsättningar att växa genom ökad export- en övertygelse som finns hos fler av länets näringslivsorganisationer. Genom Tillväxtverkets satsning på regionala exportcentrum har Region Västerbotten krokar arm med Västerbottens handelskammare, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN och länsstyrelsen för att samarbeta med exportfrämjande insatser i länet.