Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Kompetensförsörjning

Arkiv

Multibranscharena Framtidens yrken och kompetenser:

- Både kris och guldläge på Västerbottens arbetsmarknad!

En diger blandning av föreläsare, deltagare från nio olika branscher i Västerbotten, studie- och yrkesvägledare och utbildningsanordnare samlades på årets upplaga av Multibranscharena den 19 april. Totalt var det 150 deltagare som fördjupade sig i frågor rörande framtidens yrken och kompetenser med syftet att få en ännu bättre koll på branschernas specifika behov av yrken och kompetenser i Västerbotten. Dagen anordnades av Region Västerbotten som en aktivitet inom regeringsuppdraget för regional kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadsutredningen i Lycksele 25 april 2017

Den 25 april 2017 besökte Arbetsmarknadsutredningen Lycksele för att få inspel till det delbetänkande som ska redovisas den 31 oktober 2017. I samband med besöket arrangerade Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum en seminariedag för offentlig sektor där möjlighet gavs för inspel och diskussion.

Churchill var inte heller klok – en föreställning om arbetslivet med funktionshinder

Arbetslösheten i Västerbotten låg i januari 2017 på 6,6 procent, vilket är en bit under rikssnittet som ligger på 7,8 procent. Trots det har länet stora utmaningar inom arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Siffror från Arbetsförmedlingen visar också på att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetskraftsförmåga är en kraftigt överrepresenterad grupp i arbetslöshetsstatistiken. Frågan om vilka som behövs på arbetsmarknaden är med andra ord mycket aktuell. Föreställningen “Churchill vad inte heller klok” ska ses i ljuset av detta och är ett bidrag för att diskussionen ska nå en bred publik.

Spridningskonferens Barn och ungas hälsa

David Eberhard inledde den årliga länskonferensen med humoristisk touch i en föreläsning kring barnuppfostran och barn och ungas hälsa. Eftermiddagen gav utrymme för diskussion kring arbetet med ungas hälsa och ohälsa utifrån ett antal goda exempel från länet. På plats fanns förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommun och landsting som arbetar med barn och ungdomar.

Regeringen om Västerbottens exportsatsning

Västerbotten har förutsättningar att växa genom ökad export- en övertygelse som finns hos fler av länets näringslivsorganisationer. Genom Tillväxtverkets satsning på regionala exportcentrum har Region Västerbotten krokar arm med Västerbottens handelskammare, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN och länsstyrelsen för att samarbeta med exportfrämjande insatser i länet.