Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Kompetensförsörjning

Arkiv

Skogsbruk+ integration= sant

Många elever vid språkintroduktionsprogrammen har problem att klara av sina teoretiska studier. Samtidigt saknas arbetskraft inom skogsbruket. I Vilhelmina på Malgomajskolan har man slagit två flugor i en smäll för att komma till rätta med problemen. Per Lindberg, rektor vid Malgomajskolan, berättar mer om satsningen.

Tre röster om framtidens jord- och skogsbruk

Vad tror en SLU-student, en fårbonde och en regionchef för LRF om framtidens jord- och skogsbruk? Och vad tror de är framgångsfaktorerna och utmaningarna för att kompetensförsörjningen inom branscherna ska bli starkare? I tre korta intervjuer ges svar från tre helt olika ingångar.

2016-04-13-14 SSA 2016

Konferensens innehåll speglar samhällets behov av kompetens kopplat till ett alltmer IT-integrerat arbetsliv. Spännvidden i programmet rör sig från klassrummet till riksdagshuset, från ung elev i grundskolan till den vuxnes längtan att växla yrke.

Debatt: Regionerna måste utforma kompetensförsörjningspolitiken

I Västerbottens Folkblad 28-09-15 skriver Region Västerbottens vice förbundsstyrelseordförande Tomas Mörtcell (C), ordförande för utbildningsdelegationen Lars Ohlsson (S) och projektledare för Kompetensplattform Västerbotten Aurora Pelli tillsammans med Akademi Norrs verksamhetschef Anne Åberg om behovet av att staten ser hela landets kompetensbehov och anpassar stimulansmedel och stöd därefter.