NYHETER 2022-11-23

Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid Region Västerbotten, är med i Rådslaget, ett initiativ för kollektivtrafikens förnyelse. Kring 80 experter inom kollektivtrafik, mobilitetstjänster och samhällsplanering har bidragit till en färsk slutrapport. Där finns konkreta förslag som handlar om att slå ihop den etablerade kollektivtrafikens styrkor med de nya mobilitetstjänsternas styrkor.

 

Mobilitetsmyndigheter

Ett förslag är att regionernas kollektivtrafikmyndigheter görs om till mobilitetsmyndigheter. Ett annat förslag är en nationell kommission som ska driva på förändringen. 

Bianca Byring säger:

– Det handlar troligtvis inte om att börja upphandla elscootrar, utan om att se till helheten och främja olika sätt att resa tillsammans eller med delat fordon. Många skulle fortfarande behöva äga en cykel och en bil, men kan bilen få en mer nischad roll?

Bästa fordonet för varje resa

Rådslagets förslag kan ses som inlägg i en större diskussion om transportsystemets möjligheter till mer rörelsefrihet. Men med mindre material, energi och utsläpp, och där mer mark sparas till bostäder och annat. Tanken är att fler ska kunna välja det bästa färdsättet eller fordonet för varje resa, i stället för att äga ett fåtal fordon som ska fungera för allt, och att fler ska slippa förutspå sitt resande när de ska välja biljett.  

- Jag tror att kollektivtrafik, cykel och mobilitetstjänster tillsammans kan bli ännu viktigare för människor i glesa områden, men vi måste utveckla och kommunicera med förståelse för människors vardagsliv på platsen, säger Bianca Byring.

Process ledd av K2

Slutrapporten börjar med att konstatera att elektrifieringen inte är tillräcklig för att lösa transporternas klimatpåverkan, och att elbilarna inte löser utmaningar inom luftkvalitet, folkhälsa, utrymmesbrist och råvarubrist.

John Hultén är projektledare för Rådslaget och föreståndare för Centrum för kollektivtrafikforskning (K2) som ledde processen. Han säger:

– Nu är K2:s förhoppning att förslagen diskuteras brett inom regering, riksdag, kommuner och regioner.

Vill du veta mer? Ta del av inspelningen från ett webbinarium där Bianca är med och kommenterar förslagen: drivesweden.net/nyheter/video-fran-kollektivtrafik-till-kollektiv-mobilitet

Du kan även kika gärna in på hemsidan www.radslaget.se

Tillbaka till nyhetslistan