Kollektivtrafikutbudet i Västerbotten

Stomlinjertrafik och tåglinjer, karta

All kollektivtrafik i Sverige finns samlad här
www.resrobot.se

Länstrafiken i Västerbotten
www.tabussen.nu

Norrtåg, regionaltåg i de fyra nordligaste länen
www.norrtag.se

Skellefteå buss
www.skelleftebuss.se

SJ, snabbtåg mellan Umeå och Stockholm samt nattåg mellan Umeå och Göteborg
www.sj.se

Vy Tåg, nattåg Stockolm-Narvik och Stockholm-Luleå (upphandlat av Trafikverket)
www.vy.se

Ybuss, busstrafik mellan Umeå och Stockholm
www.ybuss.se