Kommersiell trafik

Enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065), Förordning om Kollektivtrafik (2011:1126) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) får kollektivtrafik bedrivas på kommersiell grund.

Kollektivtrafikföretaget, alltså operatören, ska senast 21 dagar innan trafiken startar, anmäla trafiken till kollektivtrafikmyndigheten.  Även när trafiken ska sluta köras, behöver det anmälas 21 dagar i förväg. Kollektivtrafikföretaget ska också överlämna information om sitt trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB. Kontakta Samtrafiken i god tid. 

  • Om det inte finns särskilda skäl så ska informationen lämnas till Samtrafiken senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. 
  • Information ska lämnas om på vilken eller vilka linjer företaget bedriver kollektivtrafik, vilken typ av färdmedel som trafikerar linjen, hållplatser och liknande anläggningar som färdmedlet stannar på (med bl.a. geografiska koordinater), och tidtabell med dagar, tider och hållplatser samt om en viss linje bara trafikeras vid förhandsbeställning.  
  • Om trafiken endast bedrivs vissa perioder på året eller har uppehåll eller begränsad vissa dagar, så ska de uppgifterna med i informationen.  
  • Information om trafikutbud ska lämnas genom elektronisk överföring.  
  • Se vidare instruktioner i TSFS 2012:2 och på Samtrafikens hemsida under Gemensam trafikantinformation GTI, https://samtrafiken.se/tjanster/gti/ 

 

Om Du vill starta upp eller upphöra att trafikera en kommersiell kollektivtrafiklinje, fyll i blanketten nedan och skicka till adressen: 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län 
Region Västerbotten 
Box 443 
901 09 Umeå 

Det går också bra att skanna in underskriven anmälan och skicka per e-post till regionen@regionvasterbotten.se