Kontakt

Kollektivtrafikmyndigheten har en myndighetsbrevlåda för e-post.
kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se

Postadress

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress

Regionens hus
Köksvägen 11
Umeå

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Bianca Byring Strateg Kollektivtrafik
E-post
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 56
Bild på Bianca Byring
Karolina Filipsson Strateg Kollektivtrafik
E-post
karolina.filipsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-300 86 23
Bild på Karolina Filipsson