Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​ Fokus på normkritik i nytt HBTQ-projekt

Region Västerbottens arbetsutskott har beviljat 600 000kr till projektet ”HBT(Q) och normkritisk kompetens”. Projektet syftar till att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBT(Q)-frågor hos regionala kulturverksamheter.

Region Västerbottens arbetsutskott har beviljat 600 000kr till projektet ”HBT(Q) och normkritisk kompetens”. Projektet syftar till att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBT(Q)-frågor hos regionala kulturverksamheter.

Målet med projektet är att höja kompetensen och kunskapen inom kulturverksamheterna, samt hitta relevanta och användbara arbetsmetoder var i HBT(Q)-perspektivet kan tillvaratas bättre inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.

– Kulturområdet är en viktig arena för att synliggöra strukturer, normer och värderingar, Säger Nina Björby (S), ordförande för Kulturberedningen i Region Västerbotten. Jag tror också att det finns ett stort mervärde i att vi försöker skapa samsyn mellan flera län kring vad ett inkluderande kulturliv egentligen innebär.

Projektet som pågår i tre år ägs av Region Västerbotten och genomförs tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Västernorrlands läns landsting och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet). Övrig finansiär är Statens Kulturråd.

Inom ramen för projektet kommer strategiska och operativa insatser göras som bland annat innefattar en kartläggande del där CERUM (Umeå universitet) blir genomförare, samt ett kompetenshöjande arbete som är starkt sammankopplat mot de (problem)områden som kartläggningen fastställer. Projektets primära målgrupp i de tre medverkande länen är regionala kulturverksamheter, länens kulturinstitutioner samt de kulturverksamheter som ingår i samverkansmodellen och delar av det fria kulturlivet. Sekundär målgrupp är styrelserepresentanter för regionala kulturinstitutioner och regionala beslutsfattare.

– Det här är ett viktigt projekt på flera sätt, fortsätter Nina Björby. Det innebär en kompetenshöjning i HBTQ-frågor och tillfälle för självrannsakan i våra organisationer, vilket jag alltid tror är viktigt.

För mer information:

Nina Björby, 070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Bella Lawson

Kultursekreterare vid Region Västerbotten

070- 576 57 99

bella.lawson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

5 november, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer