Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

På bild: Janeth Lundberg, Bo Nilsson, Fransesca Vincentie, Gunilla Samberg, Camilla Thorn Wollnert, Sara Annjak, Nina Björby Foto: Patrick Trägårdh

Lyssna

​Västerbottens kulturstipendiater uppvaktas i Lycksele

Vid en ceremoni på förbundsfullmäktige den 30 maj , under Region Västerbottens framtidsdagar i Lycksele, uppmärksammades Västerbottens kulturstipendiater 2018. Fyra konstnärer mottog utmärkelser inom bildkonst, berättande, musik och kulturberedningens hedersstipendium.

Följande konstnärer tilldelades stipendium i år: Gunilla Samberg, Bildkonst, Fransesca Vincentie, Berättande, Sara Ajnnak, Musik och Kulturberedningens hedersstipendium 2018 tilldelades Bo Nilsson.

Kulturberedningens ordförande, Nina Björby (S) framförde varma gratulationer till stipendiaterna.

– Stort grattis alla och tack för att ni gör Västerbotten ännu bättre!

Alla fyra stipendiater fanns på plats i Lycksele den 30 maj, och tilldelades i samband med regionfullmäktige diplom och blomster. Förbundsstyrelsen tog beslut om årets stipendiater i början av maj.

– Utan våra konstnärer och kulturaktörer skulle Västerbotten inte vara sig likt. Det är särskilt kul att få uppmärksamma Gunilla Samberg och hennes viktiga jobb med jämställdhet och inkludering, menar Nina Björby (S).

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, berättande, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

Nomineringarna till Västerbottens kulturstipendier 2018 lyder som följande:

BILDKONST 2018 (150 000kr)

Gunilla Samberg, Umeå, född 1945

Gunilla Samberg har ett starkt konstnärskap och engagemang kring angelägna frågor. Som konstnär står hon på de utsattas sida och lyfter deras berättelser till det offentliga där dialog och delaktighet är viktiga ledord. Gunilla arbetar utifrån övertygelsen att jämställdhet är en grundbult i demokratin. Sedan 2013 har hon arbetat tillsammans med Molnskugga som är en grupp kvinnor med olika nationaliteter.

Stipendiet kommer att användas till resor och insamlande av material för utveckling av projektet Molnskugga utifrån metoo-rörelsen.

BERÄTTANDE 2018 (75 000kr)

Fransesca Vincentie, Umeå, född 1993

För hennes målmedvetna utforskande av berättande som nyckel till identitetsskapande där inspiration hämtas ur den egna upplevelsen av mellanförskap. Att genom berättande och musik manifestera sitt ursprung, och tillgängliggöra det för andra kräver stort konstnärligt mod och är idag en angelägenhet för många. Genom stipendiet vill vi ge Fransesca Vincentiemöjlighet att utveckla sitt gränsöverskridande konstnärskap där sceniskt berättande kombineras med andra uttryck.

MUSIK 2018 (75 000kr)

Sara Ajnnak, Gargnäs, född 1979

Sara Ajnnak har genom jojken hittat och tagit tillbaka sin samiska identitet och sitt språk och på samma gång tagit den tillbaka till Västerbottens inland. Saras jojkkarriär tog fart efter ett framträdande i Grönländsk television. Efter det har Sara bland annat uppträtt på scener runtom i Sápmi men jobbar även med storytelling där dokumentärfilm och livemusik blandas för att berätta hennes renskötarfamiljs historia. Saras glöd och driv genomsyrar hela hennes karriär. Genom stipendiet vill vi ge Sara Ajnnak möjligheten att än mer sprida musik på Umesamiska.

HEDERSSTIPENDIUM 2018

Bo Nilsson, Bjurholm, född 1936

Kulturberedningens hedersstipendium 2018, i form av en statyett, tilldelas Bo Nilsson, Bjurholm. Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens läns hembygdsförbund och styrelseledamot i Västerbottens museum, får hedersstipendiet för sitt aldrig sinande engagemang för en hembygd för alla västerbottningar, både infödda och inflyttade, samt för sitt ihärdiga och initiativrika arbete för att bevara och utveckla kulturarvet och berättartraditionen i Västerbotten. Bo Nilsson har prisbelönats för sina insatser att på ett nyskapande sätt samla och bevara dåtidsberättelser.

Bo Nilsson utsågs till hedersdoktor vid Umeå universitet 2017 och har länge varit ordförande i Föreningen Norden samt varit engagerad i Stiftelsen konstvägen sju älvar.

För mer information:

Nina Björby (S) Kulturberedningens ordförande
​070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Bella Lawson, Region Västerbotten
​070-676 72 73, bella.lawson@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 maj, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer