Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

På bild: Janeth Lundberg, Bo Nilsson, Fransesca Vincentie, Gunilla Samberg, Camilla Thorn Wollnert, Sara Annjak, Nina Björby Foto: Patrick Trägårdh

Lyssna

​Västerbottens kulturstipendier 2018

Ett säkert vårtecken är när Region Västerbottens förbundsstyrelse avslöjar vilka kreativa personligheter i länet som föräras de årliga kulturstipendierna.

I år tilldelas följande konstnärer stipendium:

Bildkonstnären Gunilla Samberg från Umeå får Region Västerbottens Bildkonststipendium, Fransesca Vincentie från Umeå är stipendiat i klassen Berättande och inom området musik föräras Sara Ajnnak från Gargnäs. Slutligen går Kulturberedningens hedersstipendium 2018 till Bo Nilsson från Bjurholm.

– En region som vill skapa framtidstro, utvecklas och vara attraktiv behöver satsa på konst och kultur. Region Västerbottens stipendier är en del i detta och visar att kultur både bara får vara och är en av grundbultarna i samhället. Det känns tryggt att vi har så mycket konstnärlighet och kulturkompetens i länet, det blir tydligt varje år när vi ska utse våra stipendiater, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, berättande, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

– Jag har jobbat och jobbar så hårt. Kulturbranschen är svår att komma in i och det gäller att aldrig ge upp. Ett stipendium från Västerbotten gör mig både stolt och glad, säger stipendiaten Sara Ajnnak.

– Det är med glädje och stolthet jag ser fram emot att få dela ut årets stipendier! Utan våra konstnärer och kulturaktörer skulle Västerbotten vara ganska andefattigt. Det är särskilt kul att få uppmärksamma Gunilla Samberg och hennes viktiga jobb med jämställdhet och inkludering, säger Nina Björby (S).

Stipendiaterna kommer att uppvaktas under en ceremoni i samband med Mötesplats Lycksele den 30 maj.

– Jag är oerhört stolt och glad över att få ta emot hedersstipendiet. Det är ett erkännande för det lagarbete jag jobbar för och tror på, säger Bo Nilsson, hedersstipendiat.

Fakta Västerbottens kulturstipendier 2018:

Bildkonst 2018

Gunilla Samberg, Umeå, född 1945.

Gunilla Samberg har ett starkt konstnärskap och engagemang kring angelägna frågor.

Som konstnär står hon på de utsattas sida och lyfter deras berättelser till det offentliga där dialog och delaktighet är viktiga ledord. Gunilla arbetar utifrån övertygelsen att jämställdhet är en grundbult i demokratin. Sedan 2013 har hon arbetat tillsammans med Molnskugga som är en grupp kvinnor med olika nationaliteter.

Stipendiet kommer att användas till resor och insamlande av material för utveckling av projektet Molnskugga utifrån metoo-rörelsen.

Berättande 2018

Fransesca Vincentie, Umeå, född 1993.

För hennes målmedvetna utforskande av berättande som nyckel till identitetsskapande där inspiration hämtas ur den egna upplevelsen av mellanförskap.

Att genom berättande och musik manifestera sitt ursprung, och tillgängliggöra det för andra kräver stort konstnärligt mod och är idag en angelägenhet för många.

– Jag är så himla glad och tacksam över att få ta emot Berättarstipendiet! Det känns som en fantastisk möjlighet, trygghet och hjälp att fortsätta mitt konstnärsskap och arbete att förvalta min familjs berättelser- och förhoppningsvis inspirera fler att ”manifestera sitt ursprung” och berätta sin historia, säger Francesca Vincentie.

Genom stipendiet vill vi ge Fransesca Vincentiemöjlighet att utveckla sitt gränsöverskridande konstnärskap där sceniskt berättande kombineras med andra uttryck.

Musik 2018

Sara Ajnnak, samisk artist och kompositör från Gargnäs, född 1979.

Sara Ajnnak har genom jojken hittat och tagit tillbaka sin samiska identitet och sitt språk och på samma gång tagit den tillbaka till Västerbottens inland. Saras jojkkarriär tog fart efter ett framträdande i Grönländsk television. Efter det har Sara bland annat uppträtt på scener runtom i Sápmi men jobbar även med storytelling där dokumentärfilm och livemusik blandas för att berätta hennes renskötarfamiljs historia. Saras glöd och driv genomsyrar hela hennes karriär.

Genom stipendiet vill vi ge Sara Ajnnak möjligheten att än mer sprida musik på Umesamiska.

Hedersstipendium 2018

Bo Nilsson, Bjurholm, född 1936.

Kulturberedningens hedersstipendium 2018, i form av en statyett, tilldelas Bo Nilsson, Bjurholm.

Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens läns hembygdsförbund och styrelseledamot i Västerbottens museum, får hedersstipendiet för sitt aldrig sinande engagemang för en hembygd för alla västerbottningar, både infödda och inflyttade, samt för sitt ihärdiga och initiativrika arbete för att bevara och utveckla kulturarvet och berättartraditionen i Västerbotten. Bo Nilsson har prisbelönats för sina insatser att på ett nyskapande sätt samla och bevara dåtidsberättelser.

Bo Nilsson utsågs till hedersdoktor vid Umeå universitet 2017 och har länge varit ordförande i Föreningen Norden samt varit engagerad i Stiftelsen konstvägen sju älvar.

För mer information:

Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande
​070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Skriv ut

9 maj, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer