Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Målning av Lennart Rådhe 1970

Lyssna

​Vernissage med verk ur Helge Lindens konstsamling

Fredag den 9 januari klockan 12.00, Galleri Alva, Norrlands universitetssjukhus.

Utställningen avslutas den 3 februari.

Umeå konstförening har gjort ett urval i arkivet Helge Lindens minne på Västerbottens museum. Helge Lindens samlingar består av cirka 500 konstverk av svenska konstnärer efter 1945.

Fredag den 9 januari klockan 12.00, Galleri Alva, Norrlands universitetssjukhus.
Utställningen avslutas den 3 februari.

Umeå konstförening har gjort ett urval i arkivet Helge Lindens minne på Västerbottens museum. Helge Lindens samlingar består av cirka 500 konstverk av svenska konstnärer efter 1945.
​Pressbild Lennart Rodhe 1970: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/20…

Konstnärer som ingår i utställningen är: Karel Appel, Gert Aspelin, Mats Caldeborg, Marie-Louise Ekman (Bergenstråle), Lisbeth Lindqvist Forsberg, Gösta Gierow, Erling Johansson, Gösta Kriland, Bengt Landin, Bror Marklund, Torfrid Olsson, Lennart Rodhe, Anna Sjödahl, Nils G Stenqvist, PG Thelander, Olle Ängkvist.

– Helge Lindens konstsamling är en skatt som Umeå konstförening med glädje kan visa delar av vid Galleri Alva, säger Anita Midbjer, ordförande vid Umeå konstförening.

Helge Linden som konstprofil i Umeå och Västerbotten
Helge Linden var en drivande kraft i Umeås kultur och konstliv. Han var aktiv i Västerbottens konstförening där han bidrog till utställningsverksamheten i Umeå och länet. Helge Linden blev också en profil i Umeå genom recensioner av konst- och musik. Som kritiker ställde han stora krav på den konstnärliga kvaliteten. Han var en stridbar man som gärna sökte debatt och det blev många stormar kring honom.
​Helge Linden också stor betydelse för många av länets unga konstnärer både som kritiker och debattör, förebild, stöd och inspiratör. Hans ambition vad att sprida sina konstnärliga idéer.
​Se infoblad från Västerbottens museum från tidigare utställning: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/20…

Helge Lindens konstnärskap
I sitt eget konstnärskap hämtade Helge Linden sin inspiration i mötet med vardagsmotiven och det västerbottniska landskapet. Under 1940–50 talen var Helge Linden en mycket uppmärksammad målare i norr. Han benämns som representant för den svenska purismen med stora, renodlade former och en dämpad färgskala.
​Helge Lindens måleri brukar betecknas som ”puristisk” eller som svensk 1930-talspurism.
Gemensamt för Purismen är detaljlösheten, och de stora hela ytorna, ofta avgränsade av konturer. Purismen räknas som en efterföljare till kubismen.
​Helge Linden (1897-1961) var verksam i Västerbotten under 1940–50 talen. Han studerade konst för Carl Wilhelmson i Stockholm 1922–25 och genomförde ett flertal studieresor till Italien och Frankrike 1925–30. Helge Lindens utställning i Stockholm 1938 blev en stor konstnärlig framgång. En tid därefter återvände han till sin hemstad Umeå.

STIFTELSEN HELGE LINDENS MINNE 
förvaltar Helge Lindens konstsamling.
​Helge Linden hade en vision om att skapa en representativ konstsamling med svensk konst i Umeå. Den kunde han inte förverkliga själv men tanken levde vidare.
​Efter hans död sände Västerbottens läns konstförening 1962 ut ett upprop som resulterade i att 108 verk donerades. Denna donation och den fond som då bildades lade grunden till Konstsamlingen Helge Lindens minne.
​1967 bildades Stiftelsen Helge Lindens minne av Västerbottens läns konstförening och Umeå stads kulturnämnd, som därmed förband sig att arbete efter stiftelsens målsättning.
​I Stiftelsens styrelse ingår två ledamöter för Umeå kommun och två ledamöter från konstföreningen. Dessa väljer sedan en femte medlem som under åren varit den institution som haft huvudansvaret för konstsamlingen. Sedan 1995 har ansvarar Västerbottens museum för samlingen. Många av verkan i samlingen är deponerade i offentliga lokaler.

För mer information
Anita Midbjer, ordförande vid Umeå konstförening, 070 616 17 56
Camilla Caster, konstansvarig, Västerbottens läns landsting, 070 256 88 25

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

19 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer