Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Studenter vid Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design som arbetat med Appar och framtidsprojekt för att tillgängliggöra konst. Foto Ulrik Söderström.

Lyssna

​Vernissage på Galleri Alva: Visa konst – app-solut!

Utställning om tillgänglig konst och kultur med digitala verktyg.
Fredag den 5 december, klockan 12.00, Galleri Alva Norrlands universitetssjukhus.
Vid vernissagen deltar studenter vid civilingenjörsprogrammet, interaktion och design vid Umeå universitet och biträdande programansvarig Ulrik Söderström.

Utställning om tillgänglig konst och kultur med digitala verktyg.

Fredag den 5 december, klockan 12.00, Galleri Alva Norrlands universitetssjukhus.
Vid vernissagen deltar studenter vid civilingenjörsprogrammet, interaktion och design vid Umeå universitet och biträdande programansvarig Ulrik Söderström.
Utställningen avslutas den 30 december.

– Fler kan få tillgång till konst med hjälp av kreativa och digitala verktyg, berättar Ulrik Söderström.

Utställningen Visa konst – app-solut innehåller ett flertal applikationer för smarta telefoner, surfplattor eller dator.
Därutöver visas olika framtidsprojekt om hur konst kan tillgängliggöras i en framtid, utan begränsning till den teknik som finns idag.

Dessutom visar Länsbiblioteket Region Västerbotten den digitala funktionen ”argumented reality” innehåller en applikation som kan användas i läsningen av en barnbok av den västerbottniska författaren och illustratören Pia Alfredsson. Applikationen kommer att rymma fler författare och kan förändras i takt med det västerbottniska litterära landskapet.
Läs mer om litteratur- och författarappen: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Infoblad_flappen.pdf

Fakta Visa konst – app-solut!
Utställningen grundar sig i de projektarbeten som studenter från Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Umeå Universitet har utfört på två kurser – studenter från första året på kursen Interaktionsteknik och Design samt studenter från fjärde året på kursen Prototyputveckling för Mobila Applikationer.
– Studenter som läser första kursen på utbildningen har arbetat med framtida konst. De fick till uppgift att skapa något som kan ”väcka nyfikenhet för konst, vara ett pedagogiskt verktyg och inspirera till utforskning samt tillgängliggöra den konst som finns i Västerbotten för allmänheten”, berättar Ulrik Söderström.
Studenterna från första året har skapat sju olika koncept och presenterar sina designer och prototyper på utställningen. Studenter från fjärde året på utbildningen, samt fristående studenter, har arbetat med att skapa prototyper för mobila applikationer som syftar till att tillgängliggöra dagens visuella konst i Västerbotten. De visar sina prototyper för mobila appar och designer på utställningen.
Projektarbetena, som utförts under hösten 2014, är ett samarbete mellan Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik vid Umeå Universitet och Region Västerbottens konstkonsulent Marielle Nylander inom projektet Bild och Form i Västerbotten som finansierats av Kulturrådet.

Fakta Argumented reality
Länsbiblioteket i Västerbotten har under hösten 2014 tillsammans med andra aktörer arbetat med en förstudie angående mobilapplikationer kring litteratur och författarskap i Västerbotten.
Avsikten har varit att undersöka hur man kan utveckla, bredda och tillgängliggöra information om författarskap och litterära platser presenterats i form av en app för smarta telefoner och surfplattor.
En prototyp är framtagen och innehåller information om en barnbok av den västerbottniska författaren och illustratören Pia Alfredsson.

För mer information
Ulrik Söderström, biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet, interaktion och design, ulrik.soderstrom@umu.se, 070 346 03 31
Thomas Mejtoft, programansvarig för civilingenjörsprogrammet, interaktion och design, thomas.mejtoft@umu.se, 090 786 99 33
Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten. 070-516 57 45
Landstingets konstansvariga Camilla Caster, 070 256 88 25
Region Västerbottens konstkonsulent, Marielle Nylander

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

2 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer