Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

1,3 miljoner till länet från Statens Kulturråd

Statens Kulturråd är klar med den andra fördelningen för 2017, av utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet. Västerbotten får sammanlagt 1 341 000 kronor för tre projekt den här gången, nästan tio procent av den totala summan.

– Jag är otroligt stolt över våra kulturverksamheter i länet och att Kulturrådet fattat beslut i de storleksordningar de gjort visar på att det är ett angeläget arbete vi gör i länet. Kulturens roll för utvecklingen av Västerbotten kan inte nog betonas, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande i Region Västerbotten.

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd, men idag ingår landets landsting och regioner i den modell som tar besluten, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet.
Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

Ansökningar som prioriteras i år är projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet samt insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete. Ett särskilt fokus på bild- och formområdet är också noterat.Av de aktuella medlen på 12,4 miljoner går 1 341 000 kronor till tre olika projekt i Västerbotten, som alla har berättande och erfarenhetsutbyten gemensamt.

550 tkr till Företagsarkivet i Westerbotten för projektet ” Med Genus i Norrländsk Företagshistoria”

Projektet ska möta upp efterfrågan på information och erfarenhetsutbyte avseende normkritiskt arbete och skapa mötesforum.
Samverkan mellan arkiv och gymnasieskolor ska stärka tillgången till historiskt material och projektet kommer även att publicera en bok med temat ”Kvinnors företagande” och bevara och tillgängliggöra berättelser om kvinnliga entreprenörer i Västerbotten.

391 tkr till Skogsmuseet för projektet ”Vuarkkaá”

En av världens mest unika samiska samlingar finns på Skogsmuseet. Projektet ska undersöka förutsättningarna för VUARKKÁ* – en mötesplats och ett visningsarkiv och skattkammare i Sápmi. Målet är att utifrån en förstudie fatta beslut OM och HUR Skogsmuseet med samarbetspartners ska gå vidare för att etablera VUARKAÁ.

400 tkr till Västerbottensteatern för projektet ”Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå”

Västerbottensteatern ska i samarbete med sina ägare etablera ett nordiskt Berättarcentrum (BC) i Skellefteå. En starkt berättartradition är utgångspunkten och målet är att bygga en bred verksamhet med olika aktiviteter och projekt. BC ska bli en liten men smidig och dynamisk organisation med stor utväxling genom samverkan mellan flera nätverk, inte minst i civilsamhället. BC ska initiera och medverka i en rad delprojekt, programaktiviteter och forum för internationellt samarbete, utveckla konkreta pedagogiska modeller för berättande, använda berättande i integrationsprojekt, samt genomföra en årlig berättarfestival.

För mer information:

Nina Björby (S)
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
070 627 49 96

Skriv ut

24 oktober, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer