Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

2013-02-08 Litteratur seminarium

Lyssna

2013-02-08 Litteraturseminarium ”Det litterära Västerbotten”

Det är för få författare som är verksamma i Västerbotten. Vad beror det på? Och vad kan vi göra åt det?

Välkomna till ett spännande litteraturseminarium

Seminariets huvudtema/påstående är:

Det är för få författare som är verksamma i Västerbotten.

Med följdfrågorna:

Vad beror det på? Och vad kan vi göra åt det?

Litteraturseminariet utgör en del av en förstudie med samma namn, som

Länsbiblioteket i Västerbotten bedriver. Avsikten att få fram en ansökan om ett treårigt litteraturprojekt i Västerbotten. Förstudien ska:

  • Kartlägga samverkan och nätverk med projekt/samarbetspartners i länet med fokus på litteraturen som konstform
  • Synliggöra och identifiera aktiviteter som bidrar till att stärka länets både etablerade och ännu ej publicerade författare
  • Ta fram metoder och modeller för hur Västerbotten kan utveckla litteraturen som konstform
  • Ska belysa hur Länsbiblioteket som regional institution kan stimulera till utökade möjligheter att etablera sig som författare i Västerbotten
  • Ge svar på vilket uppdrag en eventuell litteraturkonsulent ska ha

Fredagen den 8 februari

Umeå Folkets Hus, Petterson Bergersalen

Skriv ut

31 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Ingen anmälan behövs, såvida man inte önskar fika på förmiddagen och/eller eftermiddagen (som vi bjuder på). Då måste anmälan göras till:

    carl axel.gyllenram@regionvasterbotten.se

    senast torsdagen den 7/2.

Kommentarer