Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-09-29 En nordisk kulturdag i Umeå

År 2014 var Umeå europeisk kulturhuvudstad, ett år som möjliggjorde utökade regionala, nationella och internationella kultursamarbeten. Ett genomgående tema under kulturhuvudstadsåret var en nordlig blick på Europa och hur nordiska samarbeten kan utvecklas och stärkas

År 2014 var Umeå europeisk kulturhuvudstad, ett år som möjliggjorde utökade regionala, nationella och internationella kultursamarbeten. Ett genomgående tema under kulturhuvudstadsåret var en nordlig blick på Europa och hur nordiska samarbeten kan utvecklas och stärkas. Därför arrangerar Umeå kommun – tillsammans med Nordiska kulturfonden i Köpenhamn, Kulturkontakt Nord i Helsingfors och Region Västerbotten – en informationsdag för kulturarbetare, föreningar, institutioner, offentlig verksamhet med flera i norra Sverige. Syftet är att ytterligare öka kunskapen om vilka möjligheter som finns för stöd till samarbeten och för att skapa reella kontaktytor mellan olika intressenter. På plats i Umeå finns företrädare för de olika organisationerna samt rådgivare för olika stödformer.

Plats Väven, Tystnad

13.00 Erfarenheter från Umeå2014, Fredrik Lindegren, Umeå kommun
13.30 Samarbeten och nordiska projekt, Benny Marcel, Nordiska kulturfonden
13.45 Nordiska stödprogram, Ola Kellgren ,Kulturkontakt Nord
14.00 Kultursamverkansmodellen och Regional kulturplan, Ingela Gotthardsson, Region Västerbotten
14.15 Fika
14.30 Speed dating, Representanter från de olika organisationerna är tillgängliga för samtal och vägledning
16.00 Tack

Tid Torsdagen den 29 september 2016, klockan 13.00–16.00

Anmälan Kulturdagen är kostnadsfri. Anmälan gör här senast den 23 september 2016!

Skriv ut

16 juni, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer