Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2,15 miljoner i extra kulturanslag till Region Västerbotten

Region Västerbotten får 2,15 miljoner kronor i extra kulturanslag av Statens kulturråd. Bland annat 300 000 kronor till ett normkritiskt projekt kring HBTQ-frågor i de regionala kulturverksamheterna i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Region Västerbotten får 2,15 miljoner kronor i extra kulturanslag av Statens kulturråd. Bland annat 300 000 kronor till ett normkritiskt projekt kring HBTQ-frågor i de regionala kulturverksamheterna i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

– Det känns fantastiskt bra att vi får de här extra pengarna för att utveckla kulturen i länet. De kommer verkligen att behövas. Nu kan vi sätta igång ett treårigt projekt med kunskapsutveckling och kunskapshöjning av HBTQ-frågor och synliggöra dessa frågor på både lokal och regional nivå tillsammans med Västernorrland och Jämtlands län, säger Nina Björby, (S), kulturberedningens ordförande.

Region Västerbotten har beviljats 300 000 kronor för ett normkritiskt projekt som syftar till att höja kompetensen och kunskapen om HBTQ-frågor i de regionala kulturverksamheterna i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Sammanlagt har 57 projekt i landet beviljats utvecklingsbidrag av Statens Kulturråd, varav 45 är pågående två- eller treåriga projekt. Av de 12 nya projekten är fyra projekt från Västerbottens län. Totalt har sju ansökningar beviljats från länet. Kulturrådet har prioriterat projekt av strategiskt och nationell betydelse som tar hänsyn till de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet. Projektens regionala förankring och koppling till de regionala kulturplanerna har särskilt beaktats.

Projektet ägs av Region Västerbotten och genomförs tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Västernorrlands läns landsting och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet).

Projekt som får ett eller flerårigt stöd är:

 HBT(Q) och normkritisk kompetens, Region Västerbotten300 000 kr

Det litterära Västerbotten, Region Västerbotten, 350 000 kr

Utveckling av danscenter i Skellefteå, Skellefteå kommun/Kultur Skellefteå, 300 000 kr

Kånsstatjierdeh (konstarter) – ett samiskt utvecklingsprojekt, Sáhkie Umeå Sameförening, 200 000 kr

Next Level Craft – Sloydify Society, Västerbottens läns hemslöjdsförening, 300 000 kr

Projektet Mångfald – Minioritet – Kulturhistoria, Västerbottens museum AB, 500 000 kr

– Digitala Plattformar för produktion/distribution & kommunikation/dokumentation, Västerbottensteatern AB  –

För mer information:

Nina Björby, (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten, 070 627 49 96

Ola Kellgren, kulturchef, Region Västerbotten, ola.kellgren@regionvasterbotten.se, 070 543 16 57

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070 231 93 22

Skriv ut

20 maj, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer