Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Per Schlingmann Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Berättelsens sekvenser berättas vidare

Berättande handlar om att inspirera andra människor att berätta vidare, men berättelser återges aldrig i sin helhet. Utmaningen är istället att ge upphov till sekvenser eller delmängder som människor tar till sig och vill berätta vidare.
Per Schlingmann, pr-konsult och tidigare chefsstrateg hos Moderaterna, deltar i Berättarfestivalen i Skellefteå.

Berättande handlar om att inspirera andra människor att berätta vidare, men berättelser återges aldrig i sin helhet. Utmaningen är istället att ge upphov till sekvenser eller delmängder som människor tar till sig och vill berätta vidare.
Per Schlingmann, pr-konsult och tidigare chefsstrateg hos Moderaterna, deltar i Berättarfestivalen i Skellefteå.

Människors världsbild är också avgörande för förmågan att ta emot innehållet i en berättelse. Vi är mer slutna för den kunskap som inte understödjer vår världsbild.
Per Schlingmann upptäckte berättelsens makt i en situation där han hade skadat armen och blev tvungen att framträda med armen i mitella.
Eftersom jag inte kunde röra mig, blev jag tvungen att använda orden och berättelsen och i den situationen upptäckte jag kraften i att nå ut genom bruset. Berättelsen är ett bättre sätt att nå ut än att försöka överträffa varandra med flashiga bilder och filmer.

De aktörer som har förmågan att beskriva och se framtiden kommer få gillande hos människor. Google-glasögon är i sig en signal att företaget är inriktad på framtiden Framtid innebär inte att måste fundera på hur man själv lever 2025. I själva verket är det enda vi vet, att vi inte vet något om framtiden. Istället måste funderingar om framtiden börjar här och nu.

Att vara framtidsinriktad är att var den som definierar nuet i framtiden och responderar mot människors förhoppningar och vedermödor. Den som gör det kommer också vara den som betraktas som den som vågar ta ansvar för framtiden.
Man ska inte förakta ordens betydelse, exempelvis företaget Urban Ears som har nått stora framgångar genom att beskriva hörluren som en accessoar.

Ett annat exempel är ordet förändring som tolkas på olika sätt av varje människa, antingen som hot eller möjlighet. Man ska istället utgå från människors världsbild och genom att använda redan etablerade begrepp och sätta in i ett nytt perspektiv, till exempel Det Nya Arbetarpartiet.
Starka berättelser handlar om att inkludera den man vill föra dialog med och då är det bra att byta ordet ”men” mot ”och” och byta ”dem” mot ”vi”.

Per Schlingmann använder ett antal faktorer för att alltid tvinga sig själv att göra budskapet lite bättre.

  • Inventera,
  • Lyft fram det unika,
  • Personifiera
  • Låt fler vara med
  • Skapa sammanhang
  • Våga vara personlig
  • Finn din form
  • Utnyttja alla kanaler
  • Stjäl

Hur hanterar man samtal som blir sanningar som inte stämmer överens med verkligheten. Hur återtar man makten av sannningen?
Det är svårt om man blir en del av en världsbild på ett oönskat sätt. Man brukar säga att det kallas för framing, att vi skapar ramar för hur vi tänker. En ram som ingen vågar bryta är ramen om ansvarsfull ekonomisk politik. Det går sällan att påverka ramen, men man kan etablera en egen alternativ ram.

Vilken berättelse ska vi andra berätta som motpol dtill det som SD berättar
Vad är fiktion och verklighet. SD har en berättelse att andra mäniskor fårn andra länder utgör ett hot
Den alternativa berättelsen måste var den moraliska att vi har ansvar för varandra och ett nyttoperspektiv på hur vi tjänar på att vi har ett samhälle med människor med olika bakgrund. Helt enkelt slå hål på myterna

För mer information:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

28 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer