Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Camilla Thorn Wollnert tar vid som ny regionkulturchef

Nu är det klart att Haninge kommuns tidigare kultur- och fritidsområdeschef, Camilla Thorn Wollnert, tillsätts som ny regionkulturchef vid Region Västerbotten. Med engagemang och spetskompetens ska Camilla fungera som en viktig pusselbit i den framtida utvecklingen av länets kultur – med start den 21 augusti i sommar.

– Jag känner stor glädje över att arbeta i en region som för mig karakteriseras av engagemang och handlingskraft, säger Camilla Thorn Wollnert. Att tillsammans med många människor, medarbetare och samarbetspartners få leda den regionala kulturverksamheten är en lustfylld utmaning. Vi kommer fortsätta det påbörjade framtidsarbetet och samtidigt vara lyhörda och öppna för det oväntade och innovativa.

Camilla Thorn Wollnert har just haft ett utredningsuppdrag för Region Gävleborg men kommer dessförinnan från Haninge kommun, strax söder om Stockholm, där hon arbetat som kultur- och fritidsområdeschef – och även verkat som ledare för ett nystartat kultur- och föreningshus.
​Med spetskompetens inom offentlig kulturverksamhet och erfarenhet av politiska processer, analysarbete och strategiskt förändringsarbete kommer Camilla bidra med ytterligare energi till kulturutvecklingen i länet.

– Vi är både stolta och glada över att välkomna Camilla in i vår organisation, säger regiondirektör Anna Pettersson. Kulturen är viktig för Västerbotten och i vårt uppdrag att främja utvecklingen av den kommer Camillas spetskompetens vara en viktig pusselbit.

Camilla Thorn Wollnert tar vid efter den tidigare kulturchefen Ingela Gotthardsson som blir ny kommunchef för Lycksele kommun.

***

Det regionala kulturarbetet grundar sig i två ledande dokument: Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Kulturplanen.

I RUS fastslås bland annat att Region Västerbotten ska verka för att tillgängliggöra kulturen i hela länet, fläta samman kultursektorn med näringslivet, civila samhället och den offentliga sektorn samt utveckla den regionala infrastruktur som stärker kulturens förutsättningar.

I den nya kulturplanen finns ett tydligt fokus på jämställdhet, normkritik och tillgänglighet. De regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken och utifrån regionala behov och utmaningar som framkommit i samband kommundialoger och övriga samrådsmöten.

För mer information

Anna Pettersson
anna.pettersson@regionvasterbotten.se
070- 397 68 84

Camilla Thorn Wollnert
070-777 87 88

Skriv ut

29 juni, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer